W dniach 25-26.11. 2010 r. w SGGW w Warszawie odbyło się seminarium dla nauczycieli zainteresowanych ochroną środowiska i żywieniem człowieka.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie  we współpracy z SGGW w Warszawie i Uniwersytetem Przyrodniczo Humanistycznym w Siedlcach zorganizowało w dniach 20-22.10.2010 r. w Siedlcach seminarium dla nauczycieli przedmiotów związanych z żywieniem człowieka i gospodarstwem domowym na temat
"Potrzeby i preferencje konsumentów usług gastronomicznych".

W dniach 01 - 02.06.2010. odbyło się seminarium w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na temat: Produkty regionalne i ekologiczne jako dziedzictwo w żywieniu, zorganizowane przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej

 W terminie 21-23.10.2009. odbyło się trzydniowe szkolenie nauczycieli na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu na temat: BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI, zorganizowane przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.

 W  Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkowicza w Ciechanowcu  w  terminie 08 - 10.06.2009. odbyło się seminarium na temat: Zdrowotne warunki żywienia i żywności zorganizowane przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej