Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w dniach 26 – 27maja 2011r.w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudce, seminarium dla nauczycieli przedmiotów gastronomicznych,  połączone z wyjazdem szkoleniowym do Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA w Bielsku Podlaskim, Browaru  DOJLIDY w Białymstoku i Gospodarstwa Agroturystycznego ZIOŁOWY ZAKĄTEK w Korycinach.

W dniach 24 - 25.03.2011r. odbyło się seminarium dla nauczycieli przedmiotów gastronomicznych na temat: Nowoczesne rozwiązania technologiczne stosowane w gastronomii, połączone z uczestnictwem w  Międzynarodowych Targach Gastronomicznych EuroGastro 2011 w Warszawie.

W dniach 25-26.11. 2010 r. w SGGW w Warszawie odbyło się seminarium dla nauczycieli zainteresowanych ochroną środowiska i żywieniem człowieka.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie  we współpracy z SGGW w Warszawie i Uniwersytetem Przyrodniczo Humanistycznym w Siedlcach zorganizowało w dniach 20-22.10.2010 r. w Siedlcach seminarium dla nauczycieli przedmiotów związanych z żywieniem człowieka i gospodarstwem domowym na temat
"Potrzeby i preferencje konsumentów usług gastronomicznych".