Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 25-26.11. 2010r. w SGGW w Warszawie seminarium dla nauczycieli zainteresowanych ochroną środowiska i żywieniem człowieka na temat: Proekologiczne działania w obszarach rolno-spożywczych - PROW 2007-2013. Inny wymiar kształcenia zawodowego w kontekście egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie  we współpracy z SGGW w Warszawie i Uniwersytetem Przyrodniczo Humanistycznym w Siedlcach organizuje w dniach 20-22.10.2010 r. w Siedlcach seminarium dla nauczycieli przedmiotów związanych z żywieniem człowieka i gospodarstwem domowym na temat "Potrzeby i preferencje konsumentów usług gastronomicznych"

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej organizuje w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w  terminie 01-02.06.2010 seminarium na temat: Produkty regionalne i ekologiczne jako dziedzictwo w żywieniu.

 Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej organizuje w  Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu /woj. podlaskie/ w  terminie 08 - 10.06.2009 seminarium na temat: Zdrowotne warunki żywienia i żywności.