radom infoKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego /Oddział w Radomiu warsztaty technologiczne dla nauczycieli szkół rolniczych na temat: „Przetwórstwo mleka i mięsa w gospodarstwie rolnym oraz zasady wprowadzania żywności na rynek” w terminie 23 – 24 maja 2016r.

Realizacja warsztatów odbędzie się w Centrum Praktycznego Szkolenia w zakresie Małego Przetwórstwa w Radomiu http://cpsz.cdr.gov.pl/przetmiesa

Celem szkolenia jest przedstawienie technologii przetwarzania mleka i mięsa w gospodarstwie rolnym z uwzględnieniem następujących zagadnień:

● kryteria oceny i dobór surowców

● wymogi w zakresie przetwarzania mleka

● zasady wytwarzania wyrobów mięsnych

● dobre praktyki produkcyjne i higieniczne

● optymalne warunki sprzedaży

Po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszonych nauczycieli do udziału w warsztatach lista uczestników będzie dostępna na Portalu Edukacyjnym KCER.

downloadProgram warsztatów