kelnerKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie we współpracy z SGGW i Hotelem Bristol w Warszawie, organizuje dla nauczycieli przedmiotów gastronomicznych seminarium „Nowa jakość usług w serwisie kulinarnym - innowacyjna generacja kelnerów”. Szkolenie odbędzie się w terminie 10-12 grudnia 2018 r. w Warszawie.

 

 

Z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń limit miejsc został wyczerpany. Do udziału w szkoleniu zapraszamy tych nauczycieli, którzy dostaną indywidualne potwierdzenie uczestnictwa.

Celem kursu jest zapoznanie nauczycieli z  teorią oraz  realnymi przykładami i problemami, z zakresu serwisu z którymi  borykają się zarówno restauratorzy jak i kelnerzy.

Uczestnicy zostaną zapoznani z następującymi zagadnieniami:

  • zasady nowej jakości usług w serwisie kulinarnym
  • sposoby obsługi konsumentów o różnych cechach psychologicznych
  • standardy wymagań w zakresie profesjonalnej obsługi klienta
  • sposoby zachowania się personelu w sytuacjach konfliktowych, trudnych (trudny klient)
  • sposoby efektywnej sprzedaży poprzez skuteczną prezentację oferty
  • potrzeby klienta - prezentacja oferty w sposób zbieżny z oczekiwaniami klienta
  • zasady relacji kelner – kucharz

W czasie warsztatów nauczyciele będą mogli doskonalić praktyczne umiejętności z zakresu obsługi konsumenta.

Udział w seminarium jest bezpłatny a uczestnicy przybywają w ramach delegacji służbowych.

Program seminarium