W dniach 18.09 - 01.10.2011 r. w Niemieckim Ośrodku Kształcenia Zawodowego ILLUT Berlin - Brandenburg odbyła się wymiana doświadczeń pierwszej grupy uczestników, w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej z programu Leonardo da Vinci.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie informuje, że już wystąpił brak wolnych miejsc w dwóch terminach w projekcie w ramach Programu Leonardo da Vinci. Obecnie są wolne tylko miejsca na termin 09.10-22.10.2011 – DEULA Hildesheim.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie informuje, że Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci, zaakceptowała do realizacji projekt wymiany doświadczeń, w którym uczestniczyć mogą nauczyciele kształcenia zawodowego (teoretycznych przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych).
 
Odnawialne źródła energii - pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystanie szansą na redukcję emisji substancji toksycznych – Numer projektu 2011-1-PL1-LEO03-19165

W dniach 01 marca 2010 do 31 grudnia 2010 roku Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej zrealizowało projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej we współpracy z partnerami niemieckimi: ILLUT Berlin – Brandenburg, DEULA Nienburg i DEULA Hildesheim.

W dniach 26.09 - 09.10.2010 r. w Niemieckim Ośrodku Kształcenia Zawodowego DEULA Hildesheim odbyła się wymiana doświadczeń w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej z programu Leonardo da Vinci.

Uwaga! Zmiana terminu!
 
W dniach 26.09 - 09.10.2010 r. wyjedzie kolejna grupa nauczycieli w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej z programu Leonardo da Vinci, do niemieckiego ośrodka kształcenia zawodowego - DEULA Hildesheim.

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1