W dniach 19.08 – 01.09.2012r. w niemieckim ośrodku DEULA Nienburg odbyła się wymiana doświadczeń w ramach projektu: „Alternatywne źródła dochodów ludności na terenach wiejskich szansą ich rozwoju”. Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Leonardo da Vinci.

W dniach 20.05 – 02.06.2012r. w niemieckim ośrodku ILLUT Berlin – Brandenburg odbyła się wymiana doświadczeń w ramach projektu: „Alternatywne źródła dochodów ludności na terenach wiejskich szansą ich rozwoju”. Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Leonardo da Vinci.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie informuje, że Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci, zaakceptowała do realizacji projekt wymiany doświadczeń Alternatywne źródła dochodów ludności na terenach wiejskich szansą ich rozwoju (numer projektu - 2011-1-PL1-LEO03-19284), w którym uczestniczyć mogą nauczyciele kształcenia zawodowego (teoretycznych przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych).

W dniach 01.08.2011 do 31.03.2012 był realizowany przez KCER w Brwinowie projekt pt.: "Odnawialne źródła energii-pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystanie szansą na redukcję emisji substancji toksycznych"

W dniach 06.11 - 19.11.2011 r. w Niemieckim Ośrodku Kształcenia Zawodowego DEULA Nienburg, odbyła się wymiana doświadczeń pierwszej grupy uczestników, w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej z programu Leonardo da Vinci.

W dniach 09.10 - 22.10.2011 r. w Niemieckim Ośrodku Kształcenia Zawodowego DEULA Hildesheim odbyła się wymiana doświadczeń pierwszej grupy uczestników, w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej z programu Leonardo da Vinci.

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1