Rozwoj turystyki obszarow wiejskich06Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje we współpracy z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Różańcu oraz z Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych MiLA warsztaty na temat „Aktywne formy turystyki edukacyjnej”, które odbędą się dniach 11-13 czerwca 2014 r.

turystyka zdrowotna ikonaKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje we współpracy z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie seminarium na temat „Zdrowotne aspekty w turystyce, rekreacji i gastronomii obszarów wiejskich”, które odbędzie się dniach 28-30 maja 2014 r.

ikona paulinenaueKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje seminarium wyjazdowe do Niemiec na temat: „Formy przedsiębiorczości w zakresie turystyki wiejskiej na przykładach regionu Berlin-Brandenburg”.

logo boleslawowoKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 22-24 września 2013r. w  Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Józefa Wybickiego w Bolesławowie seminarium "Rozwój turystyki obszarów wiejskich w oparciu o walory folkloru i tradycje regionalne".