glowne pauliW dniach 11-16 maja 2014 roku Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało we współpracy z niemieckim ośrodkiem kształcenia w zakresie rolnictwa, środowiska i techniki ILLUT Berlin – Brandenburg w Paulinenaue / Internationale Lehranstalt für Landwirtschaft, Umwelt und Technik / „ Formy przedsiębiorczości w zakresie turystyki wiejskiej na przykładach regionu Berlin – Brandenburg.

Rozwoj turystyki obszarow wiejskichW dniach 22-24 września 2013 roku Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało we współpracy z Zespołem Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Józefa Wybickiego w Bolesławowie seminarium na temat ”Rozwój turystyki obszarów wiejskich w oparciu o walory folkloru i tradycje regionalne”.

W dniach od 5-6 kwietnia 2013 roku Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało wyjazd studyjny do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego oraz na V Międzynarodowe Targi Turystyki i Agroturystyki w Kielcach. 

W dniach od 16 – 18 stycznia 2013 roku Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w Regietowie we współpracy z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej seminarium „Szlaki kulturowe i tematyczne – strategia rozwoju produktu turystycznego”.