Krk glowneW dniach od 11-13 maja 2015 roku Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało warsztaty na temat „Metoda projektu edukacyjnego w procesie kształcenia wg doświadczeń francuskich szkół zawodowych”.

imprezy glowneKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało warsztaty z zakresu rozliczeń finansowych w branży turystycznej.

spr rozaniec glowneW dniach 10-13 czerwca 2014 roku Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Różańcu warsztaty „Aktywne formy turystyki edukacyjnej”.

glowne losiowW dniach 28-30 maja 2014 roku Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało we współpracy z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie seminarium „Zdrowotne aspekty w turystyce, rekreacji i gastronomii obszarów wiejskich”.