DSC064Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej zorganizowało w dniach 18-20 października 2017 r. seminarium na temat „ Strategie rozwoju turystyki kulinarnej i ekoturystyki na przykładach regionu Podkarpacia”.  

Zajęcia odbywały się w Zespole Szkół w Iwoniczu.

 

planowanie glowneKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w Łowiczu terminie 25-26 maja 2016 r.  seminarium na temat „Planowanie i organizowanie imprez turystycznych w oparciu o dziedzictwo kulturowe regionu”.

chmielno glowneKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w Warszawie w terminie 14-15 marca 2016 roku seminarium n.t. „Uwarunkowania organizacyjno-prawne dotyczące działalności prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich”.

szwajcaria glowneW dniach od 17-21 maja 2015 roku Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało wyjazd studyjny do regionu Tycino / Tessin / na temat ”Turystyka obszarów wiejskich jako element zrównoważonego rozwoju na przykładzie wybranego regionu Szwajcarii”.  

Krk glowneW dniach od 11-13 maja 2015 roku Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało warsztaty na temat „Metoda projektu edukacyjnego w procesie kształcenia wg doświadczeń francuskich szkół zawodowych”.

imprezy glowneKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało warsztaty z zakresu rozliczeń finansowych w branży turystycznej.