W dniach od 13 do 19.11.2010 w niemieckim ośrodku kształcenia zawodowego – DEULA Nienburg, odbyło się szkolenie dla nauczycieli techniki rolniczej z zakresu najnowszych rozwiązań stosowanych w konstrukcjach kombajnów zbożowych i zasad ich eksploatacji.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie informuje, że w dniu 16 października 2009r., odbyła się III Konferencja dla nauczycieli przedmiotów technicznych dla nauczycieli kształcących w zawodach rolniczych – INNOWACJE W TECHNICE UPRAWY GLEBY.

 W dniach 17-18 czerwca 2009 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie odbyło się seminarium dla nauczycieli techniki rolniczej. Podczas seminarium uczestnicy mieli możliwość praktycznej eksploatacji zestawów maszynowych, które na potrzeby nauczycieli udostępniła firma John Debre.

 W dniu 24 października, w obiektach SGGW, Wydziału Inżynierii Produkcji odbyła się II konferencja naukowo-techniczna dla nauczycieli mechanizacji rolnictwa ze szkół rolniczych, która dotyczyła „Nowoczesnych rozwiązań w ciągnikach rolniczych”