W dniach 17-18 czerwca 2009 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie odbyło się seminarium dla nauczycieli techniki rolniczej. Podczas seminarium uczestnicy mieli możliwość praktycznej eksploatacji zestawów maszynowych, które na potrzeby nauczycieli udostępniła firma John Debre.

 W dniu 24 października, w obiektach SGGW, Wydziału Inżynierii Produkcji odbyła się II konferencja naukowo-techniczna dla nauczycieli mechanizacji rolnictwa ze szkół rolniczych, która dotyczyła „Nowoczesnych rozwiązań w ciągnikach rolniczych”