infoUWAGA ZMIANA TERMINU WARSZTATÓW! W dniach 18- 22 stycznia 2017 roku Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie we współpracy z Lubuskim Ośrodkiem Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku, organizuje seminarium połączone z wyjazdem studyjnym na Targi „Grüne Woche”. Seminarium adresowane jest do nauczycieli kształcenia zawodowego zainteresowanych wykorzystaniem techniki rolniczej w gospodarstwie domowym i rolnym, przetwórstwie spożywczym, z możliwością zastosowania energii odnawialnej.

agrotron glowneW dniach 03-04 listopada 2016 roku Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie we współpracy z firmą John Deere, organizuje warsztaty dla nauczycieli techniki rolniczej - wyłącznie dla tej grupy nauczycieli, ze szkół przygotowujących kadrę do kształcenia w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Warsztaty odbędą się w ośrodku szkoleniowym John Deere, który zlokalizowany jest w Tarnowie Podgórnym.

precyzyjne ikonaW dniach 05-06 października 2016 roku Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie we współpracy z firmą John Deere, organizuje warsztaty dla nauczycieli techniki rolniczej. Głównym jego adresatem są osoby organizujące kształcenie praktyczne w szkołach kształcących w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (kadra kierownicza, dyrektorzy szkół). Warsztaty odbędą się w ośrodku szkoleniowym John Deere, który zlokalizowany jest w Tarnowie Podgórnym.

logo InfoW dniu 8 czerwca 2016 roku zostało podpisane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, które zostało opublikowane w dzienniku ustaw z dnia 23 czerwca 2016 r. (poz. 894).