W dniu 24 października, w obiektach SGGW, Wydziału Inżynierii Produkcji odbyła się II konferencja naukowo-techniczna dla nauczycieli mechanizacji rolnictwa ze szkół rolniczych, która dotyczyła „Nowoczesnych rozwiązań w ciągnikach rolniczych”