IMG 8060W dniach 18- 22 stycznia 2017 roku Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie we współpracy z Lubuskim Ośrodkiem Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku, zorganizowało seminarium połączone z wyjazdem studyjnym na Targi „Grüne Woche”. Seminarium adresowane było dla nauczycieli kształcenia zawodowego zainteresowanych wykorzystaniem techniki rolniczej w gospodarstwie domowym i rolnym, przetwórstwie spożywczym, z możliwością zastosowania energii odnawialnej.

Podczas seminarium w Lubuskim Ośrodkiem Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku odbyły się warsztaty: piekarnicze, gastronomiczne, masarnicze, z przebiegu których są załączone zdjęcia. Każda z trzech grup uczestników, pod kierunkiem pracowników ośrodka samodzielnie przygotowała wyroby, które były później wspólnie konsumowane.

Podczas zwiedzania targów, oprócz tradycyjnych degustacji potraw z różnych regionów świata, uczestnicy pozyskali ze stoisk wystawowych materiały informacyjne o najnowszych rozwiązaniach technicznych i konstrukcyjnych stosowanych w urządzeniach technicznych w gospodarstwie domowym i rolnym (technika grzewcza, wyposażenie budynków, warsztatów, urządzenia techniczne, przetwórstwo spożywcze).

W Berlinie, oprócz pobytu na targach „Grüne Woche”, uczestnicy poznali elementy wykorzystania energetyki odnawialnej do celów grzewczych podczas zwiedzania kopuły Riechstagu.