W dniach 03-04 listopada 2016 roku Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie we współpracy z firmą John Deere, zorganizowało ponownie tej jesieni warsztaty dla nauczycieli techniki rolniczej. Głównym jego adresatem były osoby które prowadzą zajęcia w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.
Zajęcia, w których uczestniczyło 113 nauczycieli z 54 szkół i placówek które kształcą w tym zawodzie, odbyły się w ośrodku szkoleniowym Johne Deere, w Tarnowie Podgórnym koło Poznania, ul. Poznańska 1B (przy „starej trasie” z Poznania na Świecko).
Podczas tej edycji zajęć nie było żadnego wykładu wprowadzającego. Cały program był wypełniony wyłącznie ćwiczenia z obsługi i posługiwania się urządzeniami technicznymi. Podczas ćwiczeń, uczestnicy podzieleni zostali na 5 grup ćwiczeniowych, aby każdy nauczyciel mógł praktycznie wykonać zadania na sprzęcie technicznym. Na kilku stanowiskach wykorzystywane były laptopy uczestników, na których zainstalowane zostały wersje demonstracyjne oprogramowania. Wszyscy uczestnicy szkolenia, podobnie jak za każdym razem do tej pory, dostali od firmy John Deere materiały ze szkolenia w formie elektronicznej, które można wykorzystać podczas prowadzonych zajęć z młodzieżą (praktycznych i teoretycznych).
 
W tej edycji szkolenia, główne stacje dydaktyczne do ćwiczeń, zawierały:
• Aplikacja Moje Zadania (MyJobs)
• Tworzenie pliku z ustawieniami maszyny w centrum operacyjnym oraz WDT
• iTec Pro – wymogi systemu oraz ustawianie na maszynie
• Konfiguracja mobilnej sieci RTK
• System kontroli Sekcji (teoria oraz ustawienia na wyświetlaczu GS3 2630
• Diagnostyka maszyn
• Podstawy dokumentacji
• Tworzenie linii prowadzenia na wyświetlaczu ścieżka prosta/krzywa)
• Konfiguracja i budowa stacji radiowej RTK
• Metody tworzenia granic pola
 
W podsumowaniu szkolenia zaprezentowano zarys programu studiów podyplomowych z zakresu AGROTRONIKI, które będą organizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Skierniewicach we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie. Zajęcia terenowe z wykorzystaniem sprzętu technicznego będą również realizowane przez specjalistów z firmy John Deere.