OZE01W dniach 13 – 14 czerwca 2016 r. Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało seminarium dla nauczycieli kształcenia zawodowego na temat: „Odnawialne źródła energii”. Szkolenie odbyło się w Centrum Badawczym Polskiej Akademii Nauk “Konwersja Energii i Źródła Odnawialne” w Jabłonnej k/ Warszawy. Wykładowcami byli pracownicy naukowi Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku.Pan dr. inż. Patryk Chaja z Zakładu Energetyki Rozproszonej IMP PAN dokonał prezentacji Centrum Badawczego Polskiej Akademii Nauk “Konwersja Energii i Źródła Odnawialne” w Jabłonnej k/Warszawy oraz zapoznał nauczycieli z zasadami funkcjonowania laboratoriów.

Pan Chaja omówił następujące zagadnienia:
•    Nowe trendy w eko-energetyce
•    Zarządzanie energią, planowanie produkcji oraz zapotrzebowania ze strony operatora sieci dystrybucyjnej (OSD)
•    Możliwości rozwoju energetyki odnawialnej w PolscePan dr inż. Michał Giński dokonał prezentacji zagadnień dotyczących termografii aktywnej jako elementu audytów energetycznych oraz narzędzi do prowadzenia inspekcji urządzeń odnawialnych źródeł energii (OZE). Ponadto omówił zasady działania urządzeń pracujących w kogeneracji - jednoczesna produkcja ciepła i energii elektrycznej (silnik sterlinga, kotły gazowe i na biopaliwa). Pani Marta Kierek przeprowadziła zajęcia z zakresu analiz techniczno-ekonomicznych instalacji OZE przy użyciu programu energyPRO. Oprogramowanie to służy do opracowywania łączonych analiz techniczno-ekonomicznych a także do optymalizacji projektów kogeneracyjnych i trigeneracyjnych. Pozwala ono też na tworzenie innych złożonych projektów energetycznych wraz z podłączeniem zasilania energii elektrycznej i cieplnej z różnych jednostek generujących energię. EnergyPRO na podstawie wprowadzonych danych wejściowych optymalizuje działalność danego projektu energetycznego na podstawie parametrów technicznych i finansowych. Dzięki takiej optymalizacji działania instalacji, możliwe jest opracowanie dokładnej specyfikacji dostaw energii (ciepła, chłodu oraz energii elektrycznej) w zależności od zapotrzebowania. Program ten umożliwia opracowanie analiz techniczno-ekonomicznych dla wielu różnych rodzajów projektów, między innymi: ciepłownie kogeneracyjne z silnikami gazowymi połączonymi z kotłami i zbiornikami akumulacyjnymi, instalacje kogeneracyjne, instalacje kogeneracyjne czy instalacje słoneczne.  Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk “Konwersja Energii i Źródła Odnawialne” to najnowocześniejsze w Polsce i jedno z najnowocześniejszych w Europie centrum laboratoriów badawczych zajmujących się wykorzystaniem energii odnawialnej . Do głównych zadań ośrodka należy prowadzenie m.in. prac badawczych dotyczących: strategii i rozwoju nowych źródeł energii odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii, biopaliw, ekologicznych skutków konwersji energii, a także wdrażanie nowych technologii z obszaru nowych i odnawialnych źródeł energii oraz strategii magazynowania energii. W szkoleniu uczestniczyło 24 nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół rolniczych.

OZE02  OZE03  OZE04  OZE05  OZE06  OZE07  OZE08  OZE09  OZE10  OZE11  OZE12  OZE13