01W dniach 28-29 listopada 2019 roku Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie we współpracy z firmą John Deere, zorganizowało warsztaty dla nauczycieli techniki rolniczej  - wyłącznie dla tej grupy nauczycieli, ze szkół przygotowujących kadrę do kształcenia w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

20191111 112211W dniach 09-15 listopada 2019 roku Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało wyjazd studyjny dla nauczycieli techniki rolniczej. Wyjazd był połączony ze zwiedzaniem wystawy w na targach w Hanowerze „AGRITECHNICA”.

fotoW dniu 12.04.2019 r.  Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie we współpracy z Polską Izbą Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Toruniu (organizator konkursów targów, wystaw , min. Bednary, Zielone Łąki, itp...) zorganizowało dla nauczycieli techniki rolniczej warsztaty z zakresu rolnictwa precyzyjnego.

DSC00W dniach 28.02-01.03 2019 roku Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie we współpracy z firmą NEW HOLLAND zorganizowało dla nauczycieli techniki rolniczej warsztaty z zakresu rolnictwa precyzyjnego. Ze względu na ograniczoną przez realizatorów liczbę uczestników szkolenia, do udziału w nim byli zaproszeni wyłącznie niektórzy nauczyciele znający problematykę i podstawy rolnictwa precyzyjnego (m.in. absolwenci agrotroniki).

IMG 001W dniach 21- 25 stycznia 2019 roku Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie we współpracy z Lubuskim Ośrodkiem Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku, zorganizowało seminarium połączone z wyjazdem studyjnym na Targi „Grüne Woche”. Seminarium adresowane było do nauczycieli kształcenia zawodowego zainteresowanych wykorzystaniem techniki rolniczej w przetwórstwie spożywczym, gastronomii, gospodarstwie domowym.

DSC00182W dniach 15-16 listopada 2018 roku Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie we współpracy z firmą John Deere, zorganizowało warsztaty dla nauczycieli techniki rolniczej.  - wyłącznie dla tej grupy nauczycieli, ze szkół przygotowujących kadrę do kształcenia w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.