Hanczowa2018Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 3 - 9 czerwca 2018 r. seminarium nt: "Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji zwierzęcej w Estonii".

Seminarium rozpocznie się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach. Adres: ul. Konarskiego 23, 16-500 Sejny.

 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy nauczycieli zakwalifikowanych na powyższe szkolenie. Lista uczestników umieszczona jest na portalu edukacyjnym KCER w Brwinowie. Dojazd uczestników do miejsca szkolenia odbywa się w ramach delegacji służbowej, pozostałe koszty organizacyjne pokrywa KCER.

W programie szkolenia zaplanowano następujące zagadnienia:

  • Estoński system kształcenia zawodowego
  • zwiedzanie szkolnego kampusu i farmy bydła mlecznego, Valev Väljaots
  • zwiedzanie farmy bydła mlecznego Estonia OÜ Dairy Farm
  • wykład: Charakterystyka estońskiego rolnictwa i systemu produkcji rolnej
  • specyfika estońskiego rolnictwa, rozwój obszarów wiejskich, rynki rolne, przemysł przetwórczy
  • zwiedzanie bazy dydaktycznej.- warsztaty dla uczestników dot. produkcji rolniczej (w 2 grupach)
  • wykład: Aktualne trendy w rozwoju produkcji zwierzęcej w Estonii
  • zapoznanie uczestników z produkcją w zwierzęcą w gospodarstwie ekologiczne
  • zwiedzanie gospodarstwa - Pajumäe talu

Udział w seminarium jest bezpłatny a uczestnicy przybywają w ramach delegacji służbowych i pokrywają koszty przejazdu.

Program seminarium

Lista uczestników szkolenia do wglądu na Portalu Edukacyjnym KCER  http://portal.kcer.pl (po zalogowaniu).

Miejsce szkolenia ; wyżywienia i zakwaterowania :

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach.

Adres: ul. Konarskiego 23,

16-500 Sejny

Tel. 87/567 90 81