logo pknPolski Komitet Normalizacyjny w roku szkolnym 2016/2017, organizuje V Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja" skierowany do nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski.

logo cdrCentrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zaprasza na konferencję "Innowacyjny rozwój energetyki prosumenckiej na obszarach wiejskich" realizowaną w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 12-13 października 2016r.

konkurs ikona1 września rusza konkurs dla uczniów i nauczycieli szkół rolniczych z województw: łódzkiego i świętokrzyskiego. Fundacja Ziemia i Ludzie zaprasza szkoły rolnicze – kształcące w zawodach, dla których ministrem właściwym jest minister do spraw: rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych i rybołówstwa – do udziału w Konkursie „Mapa bogactwa bioróżnorodności wsi”.

kwiaty zyczenia

infoInformujemy, że z przyczyn organizacyjnych uległ zmianie termin warsztatów „Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela", które pierwotnie były planowane na 29 czerwca – 1 lipca 2016r. Nowy termin zostanie podany w Informatorze o formach doskonalenia nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017.
Przepraszamy za zaistniałą zmianę. Zapraszamy do korzystania z oferty Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie.
Artur Rachuba

ikona konkurs Zapraszamy uczniów szkół rolniczych do udziału w konkursie dla Tropicieli Mitów.