logo oreOśrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w konkursie na autorską pracę konkursową zawierającą propozycję zajęć z wykorzystaniem Europejskiego Portfolio Językowego (EPJ). W konkursie mogą wziąć udział nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, którzy przez co najmniej jeden semestr korzystali z EPJ w swojej pracy dydaktycznej.

Dla laureatów przewidujemy cenne nagrody ( laptop, tablet, czytnik e-book). Na zgłoszenia czekamy do 31 MARCA 2017 R.

Więcej informacji oraz karta zgłoszenia znajdują się na stronie:
https://goo.gl/nqF2tL