Podyplomowe studia  z zakresu Techniki Rolniczej – trzysemestralne - organizowane przez Państwową  Wyższą Szkołę Zawodową w  Skierniewicach we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, są skierowane do nauczycieli szkół rolniczych posiadających wykształcenie wyższe chcących zdobyć dodatkową specjalizację w wyżej wymienionym kierunku oraz poszerzyć wiedzę z najnowszych osiągnięć techniki rolniczej.

 

Program ww. podyplomowych studiów obejmuje następujące bloki tematyczne: techniczny, energetyczny, organizacji obszarów wiejskich, podstaw rolnictwa oraz blok dydaktyczny, Zajęcia realizowane będą na wykładach, warsztatach i ćwiczeniach terenowych.

W realizację programu zaangażowani będą nauczyciele akademiccy, m.in. SGGW, pracownicy instytutów branżowych, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego.

Ponadto ukończenie tych studiów podyplomowych pozwoli również sprostać wymogom dotyczącym kwalifikacji zawodowych rolniczych, jakie stawiane są beneficjentom ubiegającym się o pomoc finansową z działań „UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM” i „MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH” oraz przejmującym gospodarstwa rolne od osób przechodzących na RENTY STRUKTURALNE.

Studia kończą się egzaminem  dyplomowym oraz wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych (MEN-I-9bSW).

Organizatorzy:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, Batorego 64 C
Kierownik Studiów:
prof. zw. dr hab. Andrzej Radecki – Dyrektor Instytutu Nauk Przyrodniczych

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
tel. 0-22 729 66 34 wew. 175

Organizacja studiów:

mgr inż. Grażyna Bulińska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  - 604 25 33 91
mgr Maria Majszyk - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   - 691 110 125

Miejsce realizacji: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Czas trwania: 3 semestry; 350 godzin; zjazdy co najmniej raz w miesiącu (sobota - niedziela)
Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń
Termin zgłoszeń: do 25 marca 2011roku; planowany termin  I zjazdu 9 – 10 kwietnia br.

Osoby zainteresowane studiami powinny dostarczyć następujące dokumenty:
- kartę zgłoszenia uczestnictwa (do pobrania)
- kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych;
- kserokopię dowodu osobistego
- jedno zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dokumentów tożsamości

Zgłoszenia należy przesłać na adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego,
Organizacja studiów podyplomowych
Pszczelińska 99,
05-840 Brwinów,
lub mailem (j.w.)
lub faksem 0 22 729 66 41

Opłaty za studia: 1600 zł za semestr, płatne przelewem na konto PWSZ w Skierniewicach, szczegóły przekazane zostaną na I zjeździe (istnieje możliwość wpłat ratami).
Poświadczenia ww. dokumentów za zgodność z oryginałem  należy dokonać na I lub II zjeździe  w sekretariacie studiów w Brwinowie
W Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie istnieje możliwość zakwaterowania, wg indywidualnych zgłoszeń