gpsUWAGA ZMIANA TERMINU !

Zaplanowane w dniach 05.03-06.03 2020 roku szkolenie organizowane przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie we współpracy z firmą NEW HOLLAND z zakresu rolnictwa precyzyjnego musi zostać przesunięte na inny termin. Zakwalifikowane osoby już otrzymały informację e-mail z wyjaśnieniem.

 

O nowym terminie zostaną poinformowane wyłącznie osoby zakwalifikowane na szkolenie. Miejsce i program będzie bez zmian.

Ze względu na ograniczoną przez realizatorów liczbę uczestników szkolenia, do udziału w nim będą zaproszeni wyłącznie niektórzy nauczyciele.

Na to szkolenie zgłosiło się ponad 100 osób, dlatego duża liczba zgłoszonych uczestników już jest na liście rezerwowej. Osoby które otrzymają zaproszenie, będą poproszone o potwierdzenie udziału lub zgłoszenie rezygnacji z udziału w tym szkoleniu, najpóźniej do 12 lutego 2020 r. Złożenie ewentualnej rezygnacji (lub brak odpowiedzi potwierdzającej udział) umożliwi innym zainteresowanym osobom udział w tym szkoleniu.

Na to szkolenie będą zaproszeni w pierwszej kolejności uczestnicy, którzy w ubiegłym roku nie byli zakwalifikowani na szkolenie do NEW HOLLAND. W pierwszym etapie będą zaproszeni uczestnicy wyłącznie po 1 (jednym) ze szkoły.

Na tym szkoleniu będzie poruszona problematyka organizacji i realizacji kształcenia w oparciu o nowe podstawy programowe, które weszły do realizacji od 01.09.2019r.

Jednocześnie informujemy, że Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach wydał decyzję o uruchomieniu kolejnej edycji Studiów Podyplomowych z AGROTRONIKI. W załączniku więcej informacji na ten temat.

 

  • Program warsztatów – jeszcze w trakcie uzgodnień.