gpsW dniach 28.02-01.03 2019 roku Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie we współpracy z firmą NEW HOLLAND organizuje dla nauczycieli techniki rolniczej warsztaty z zakresu rolnictwa precyzyjnego. Ze względu na ograniczoną przez realizatorów liczbę uczestników szkolenia, do udziału w nim będą zaproszeni wyłącznie niektórzy nauczyciele znający problematykę i podstawy rolnictwa precyzyjnego (m.in. absolwenci agrotroniki).

 

Na to szkolenie zgłosiło się ponad 100 osób, dlatego duża liczba zgłoszonych uczestników już jest na liście rezerwowej. Osoby które otrzymają zaproszenie, będą poproszone o potwierdzenie udziału lub zgłoszenie rezygnacji z udziału w tym szkoleniu, najpóźniej do 12 lutego 2019 r. Złożenie rezygnacji umożliwi innym zainteresowanym osobom udział w tym szkoleniu.

Obecnie prowadzone są rozmowy dotyczące organizacji następnego dużego szkolenia, podczas którego oprócz demonstracji i pokazów, będzie prezentacja materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli. Szkolenie to odbędzie się prawdopodobnie na początku kwietnia, ale termin ten jest uzależniony od zakończenia prowadzonych prac wydawniczych przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Toruniu. Na to szkolenie będą zaproszeni w pierwszej kolejności uczestnicy z listy rezerwowej, którzy zgłosili się (lub jeszcze zgłoszą) na szkolenie do NEW HOLLAND.

Na tym szkoleniu będzie poruszona problematyka organizacji i realizacji kształcenia w oparciu o nowe podstawy programowe, które wejdą do realizacji od 01.09.2019r. (jeśli zostaną opublikowane do tego terminu zaktualizowane akty prawne: podstawy programowe kształcenia w zawodach i ramowe plany nauczania).