DSC06441W dniach od 03.07. do 14.07.2017r. na szkoleniu w niemieckim Ośrodku Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego dla Rolnictwa - DEULA Hildesheim przebywała trzecia grupa nauczycieli kształcenia zawodowego. Szkolenie było zrealizowane ze środków finansowych Programu POWER, w ramach projektu pod tytułem: „Stosowanie innowacyjnych rozwiązań i technologii w działalności produkcyjno - usługowej warunkiem rozwoju obszarów wiejskich w Europie” (numer projektu: 2015-1-PL01-KA102-015427).

Bezpośrednio w tym szkoleniu, zgodnie z założeniami projektu uczestniczyło 19 nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół kształcących młodzież w zawodach związanych z rolnictwem i sektorem spożywczym, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów, właściwy jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ze względu na duże zainteresowanie szkoleniem, wiele osób zgłosiło się już w styczniu, co spowodowało później rotację w grupie zakwalifikowanych. Wśród uczestników byli nauczyciele z różnych regionów Polski, z następujących województw: 2 z lubelskiego, 2 z mazowieckiego, 2 z podkarpackiego, 2 z kujawsko-pomorskiego, 3 z łódzkiego, świętokrzyskiego, 2 z lubuskiego, 2z wielkopolskiego, 1 z opolskiego, 1 z pomorskiego, 1 ze świętokrzyskiego i 1 z podlaskiego. Program szkolenia w niemieckim ośrodku obejmował cykle wykładów, prezentacji, seminariów w gospodarstwach rolnych, zakładach doświadczalnych zajmujących się hodowlą roślin, przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno - spożywczego, komunalnych, produkcyjnych i świadczących usługi. Uczestnicy mieli również możliwość poznania i porównania cyklu pracy różnych biogazowni, opartych na innych substratach, a także możliwości pozyskiwania, przetwarzania i magazynowania energii ze źródeł odnawialnych. Istotnym elementem, oprócz obserwacji procesów produkcyjno – technologicznych, była też obserwacja zajęć w centrum kształcenia zawodowego DEULA Hildesheim, gdzie nauczyciele poznali i porównali z polskimi, warunki kształcenia młodzieży w niemieckich ośrodkach kształcenia zawodowego (np. w zakresie nauki jazdy pojazdami). Główna tematyka podczas pobytu obejmowała następujące zagadnienia merytoryczne:

  • Porównanie funkcjonowanie systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego rolników i pracowników sektora rolniczego i przetwórczego w Niemczech.
  • Możliwości odzyskiwania i pozyskiwania różnych rodzajów energii w procesach przetwórczych i produkcyjnych (przetwórstwo odpadów, produkcja biomasy, energia odnawialna).
  • Produkcja roślin energetycznych przeznaczonych na biomasę.
  • Bezpłużna uprawa gleby. Zabiegi pielęgnacyjne i ochrona roślin.
  • Przygotowywanie artykułów do przechowywania, przetwarzania, składowania i sprzedaży bezpośredniej.
  • Hodowla roślin o specjalnych właściwościach (GMO).
  • Praca hodowlana i produkcja zwierzęca w niemieckich ośrodkach badawczych.
  • Ograniczanie nakładów energetycznych (i odzyskiwanie energii) w przetwórstwie żywności.

Ważnym elementem szkolenia był praktyczny aspekt analizowanych zagadnień. Nauczyciele poznali przedstawioną wyżej tematykę podczas seminariów zorganizowanych w różnych obiektach, np.: gospodarstwach rolnych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, biogazowniach, zakładach przetwórczych. Pobyt w ośrodku umożliwił poznanie kultury i historii niemieckiej okolic Hildesheim, Hanoveru. W ramach wolnego czasu uczestnicy zwiedzili malownicze miasteczka u podnóża gór Herz oraz ogrody w Hanoverze (urządzone w różnych stylach). Istotnym punktem programu była analiza możliwości dalszej współpracy szkół rolniczych w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz organizacji praktyk dla uczniów, staży zawodowych, finansowanych ze środków UE. Efektem materialnym szkolenia będzie opracowany zbiór scenariuszy do zajęć dydaktycznych z rozbudowaną częścią merytoryczną w formie pakietu dla nauczyciela, które można będzie wykorzystać podczas zajęć z kształcenia zawodowego (praktycznych, teoretycznych, laboratoryjnych). Zakres merytoryczny opracowanych scenariuszy, wynikających z tematyki szkolenia będzie skorelowany z zakresem kształcenia w zawodach dla których właściwym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Opracowanie będzie dostępne na stronie internetowej KCER, w zakładce dotyczącej tego projektu.

 

Koordynator projektu
Marek Rudziński