Projekty wymiany doświadczeń dla nauczycieli: Przetwórstwo odpadów organicznych szansa na zatrudnienie absolwentów szkół rolniczych. PL/09/LLP-LdV/VETPRO/140465.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie informuje, że Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci, zaakceptowała do realizacji projekt wymiany doświadczeń, w którym uczestniczyć mogą nauczyciele kształcenia zawodowego (teoretycznych przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych).

W dniach 14 września 2009 do 28 lutego 2010 roku Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej zrealizowało projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej we współpracy z partnerami niemieckimi: ILLUT Berlin – Brandenburg, DEULA Nienburg i DEULA Hildesheim.

 W terminie 21.11 – 05.12.2009.grupa 20 nauczycieli przedmiotów zawodowych przebywała. w Niemieckim Ośrodku Doskonalenia Zawodowego DEULA Hildesheim/Dolna Saksonia i uczestniczyła w wymianie doświadczeń objętych projektem prowadzonym przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej na temat: Prowadzenie usług dla gospodarstw rolniczych szansą na podjęcie działalności gospodarczej, finansowanym ze środków Uni Europejskiej, oznaczonym symbolami PL/09/LLP- LdV/VETPRO/140240.

Projekty wymiany doświadczeń dla nauczycieli: Prowadzenie usług dla gospodarstw rolniczych szansą na podjęcie działalności gospodarczej. PL/09/LLP-LdV/VETPRO/140240

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie informuje, że Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci, zaakceptowała do realizacji projekt wymiany doświadczeń, w którym uczestniczyć mogą nauczyciele kształcenia zawodowego (teoretycznych przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych).

W dniach 01 marca do 31 sierpnia 2009 roku Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej zrealizowało projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej we współpracy z partnerem niemieckim ILLUT Berlin - Brandenburg.

W dniu 19 maja w Sali Konferencyjnej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ul. Pszczelińska 99, odbędzie się seminarium organizowane przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej dla uczestników projektu PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140237 pt.: "Organizacja i prowadzenie gospodarstwa ekologicznego jako potrzeba europejskiego rynku konsumentów".

W dniu 1 kwietnia w Sali Konferencyjnej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ul. Pszczelińska 99, odbędzie się seminarium organizowane przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej dla uczestników projektu PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140237 pt.: "Organizacja i prowadzenie gospodarstwa ekologicznego jako potrzeba europejskiego rynku konsumentów".

 Termin wyjazdu w ramach  międzynarodowej wymiany doświadczeń - program "Uczenie się przez całe życie"  6. 03.2009r.

 W dniach 01 września do 31 grudnia 2008 roku Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej zrealizowało projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej we współpracy z partnerem niemieckim DEULA Nienburg.

 Sprawozdanie z wyjazdu do Ośrodka Szkolenia Zawodowego DEULA w Nienburgu zorganizowanego przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w ramach programu Leonardo da Vinci.
W dniach 05-18.10.2008r. grupa 20-stu nauczycieli, ze szkół rolniczych podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczestniczyła w wymianie doświadczeń zorganizowanej przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w ramach programu zatwierdzonego  przez Narodową Agencję Programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci. 

W ramach zatwierdzonego przez Narodową Agencję Programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci, Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w dniach 05 - 18.l0.2008r organizuje wyjazd do DEULA Nienburg w celu wymiany doświadczeń w temacie "Produkcja i wykorzystanie biopaliw jako warunek europejskiej gospodarki energetycznej".

 Narodowa Agencja Programu "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE" Leonardo da Vinci zatwierdziła dwa projekty opracowane przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie.