W dniach 01.08 - 14.08.2010 r. w Niemieckim Ośrodku Doradztwa Zawodowego DEULA Nienburg odbyła się wymiana doświadczeń w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej z programu Leonardo da Vinci.

 

 

Uczestniczyło w niej 20 nauczycieli przedmiotów zawodowych szkół rolniczych z różnych regionów Polski. Program wymiany doświadczeń obejmował między innymi następujące zagadnienia:

 • przetwórstwa odpadów organicznych pochodzących z produkcji zwierzęcej, roślinnej, ogrodniczej oraz pochodzących z produkcji żywności w zakładach przetwórstwa spożywczego i gospodarstw domowych i komunalnych,
 • produkcji energii ze źródeł odnawialnych: biogazu, energii pozyskiwanej z wiatru oraz biomasy,
 • możliwości tworzenia nowych miejsc pracy dzięki wykorzystaniu alternatywnych źródeł energii oraz przetwórstwa odpadów organicznych,
 • wymiany doświadczeń w zakresie systemu kształcenia zawodowego – funkcjonowania dualnego systemu kształcenia zawodowego w Niemczech.

Ważnym elementem wymiany doświadczeń był praktyczny aspekt analizowanych zagadnień. Nauczyciele poznali przedstawioną wyżej tematykę podczas seminariów zorganizowanych w następujących obiektach:

 • kompostownia w Thedinghausen,
 • mieszalnia pasz w Schweringen,
 • Zakład Gospodarki Odpadami Nienburg/ Weser,
 • zakład utylizacji odpadów w Krähe,
 • biogazownia oraz hodowla brojlerów w Höfen w pobliżu Nienburga,
 • wieś bioenergetyczna w Jühnde, jako przykład dobrej współpracy społeczności lokalnej,
 • oczyszczalnia ścieków w Nienburgu,
 • stacja uzdatniania wody w Drakenburg wraz z kompleksem parku wypoczynkowego o charakterze edukacyjnym, powstałego w wyniku rekultywacji terenów przemysłowych,
 • elektrownia wiatrowej w Rohrsen,
 • przedsiębiorstwo usługowe Agrarservis,
 • Zespół Szkół Zawodowych w Rotenburgu,
 • gospodarstwo agroturystyczne w Höfen,
 • tygodniowego targu produktów żywnościowych (regionalnych, ekologicznych, konwencjonalnych) w Nienburgu.

Pobyt w Nienburgu umożliwił poznanie kultury i historii Dolnej Saksonii. W ramach wolnego czasu uczestnicy zwiedzili: Nienburg, Hanower, Bremę, znajdujące się pod ochroną tereny torfowisk wysokich Uchte ( niem: Uchter Moor ) oraz ekspozycję ogrodów w Bade Essen.
Istotnym punktem programu była analiza możliwości dalszej współpracy szkół rolniczych w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz organizacji praktyk dla uczniów, staży finansowanych ze środków UE. Przetwórstwo odpadów organicznych stwarza szansę tworzenia nowych miejsc pracy a ponadto umożliwia minimalizowanie kosztów powstałych w wyniku utylizacji odpadów. Stanowi jednocześnie dobry przykład rozwiązywania problemów zagrożeń środowiska.
Efektem materialnym wymiany doświadczeń będzie wspólne opracowanie materiałów w formie pakietu składającego się z programu szkolenia z zakresu przetwórstwa odpadów organicznych oraz materiałów informacyjnych obejmujących tą tematykę.