W dniach 30.05 - 12.06.2010 r. w ILLUT  (Internationale Lehranstalt für Landwirtschaft, Umwelt, Technik )  Berlin – Brandenburg  w Paulinenaue, odbył się wyjazd w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej z programu Leonardo da Vinci.
W dniach 30.05 - 12.06.2010 r. w ILLUT  (Internationale Lehranstalt für Landwirtschaft, Umwelt, Technik )  Berlin – Brandenburg  w Paulinenaue, odbył się wyjazd w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej z programu Leonardo da Vinci.
W wymianie doświadczeń zorganizowanej przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej, brało udział 20 nauczycieli kształcenia zawodowego (teoretycznych przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych) z różnych regionów Polski. Tematem przewodnim projektu było: " Przetwórstwo odpadów organicznych szansą na zatrudnienie absolwentów szkół rolniczych".

W ramach projektu wypracowany zostanie jego efekt materialny przez wszystkich uczestników wymiany doświadczeń. Efekt materialny projektu będzie składał się z następujących elementów:

 • Program szkolenia z zakresu przetwórstwa odpadów organicznych
 • Materiały informacyjne dotyczące przetwórstwa odpadów organicznych
Uczestnicy projektu zapoznali się z następującymi zagadnieniami:

 • Przetwórstwa odpadów organicznych pochodzących z produkcji zwierzęcej.
 • Przetwórstwa odpadów organicznych pochodzących z produkcji roślinnej.
 • Przetwórstwa odpadów organicznych pochodzących z produkcji ogrodniczej.
 • Przetwórstwa odpadów organicznych pochodzących z produkcji żywności w zakładach przetwórstwa pożywczego i pochodzących z gospodarstw domowych - komunalnych.
 • Produkcji biopaliw – jej formy, aktualny stan i możliwości rozwoju zatrudnienia pracowników.
 • Kształtowaniem postaw przedsiębiorczych w niemieckich program kształcenia ogólnego i zawodowego.
 • Niemieckimi doświadczenia w kształceniu i wykorzystywaniu środków kwalifikowania oraz dokształcaniu pracowników zajmujących się przetwarzaniem odpadów organicznych.
 • Powstawanie nowych miejsc pracy w dziale badania, dopuszczania/zezwolenia i kontroli nowych materiałów, powstałych z odpadów organicznych (np. materiał termoizolacyjny/ materiał do izolacji cieplnej).
 • Zadania kontrolne i nadzorujące oraz związane z nimi nowe miejsca pracy w celu przestrzegania przepisów ustawowych/ prawnych w gospodarstwach rolnych, w których zastosowanie mają odpady organiczne jako nawóz na powierzchniach uprawnych.

Grupa uczestników miała również możliwość odwiedzić OSZ – niemiecki ośrodek kształcenia zawodowego, gdzie kształci się młodzież w praktycznej nauce zawodu. Między innymi oglądano sale laboratoryjne oraz zajęcia edukacyjne z różnych dziedzin. Podczas pobytu nauczyciele mieli okazję zapoznać się z kulturą regionu Brandenburgii oraz obiektami historycznymi regionu Havelland.