W terminie 21.11 – 05.12.2009.grupa 20 nauczycieli przedmiotów zawodowych przebywała. w Niemieckim Ośrodku Doskonalenia Zawodowego DEULA Hildesheim/Dolna Saksonia i uczestniczyła w wymianie doświadczeń objętych projektem prowadzonym przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej na temat: Prowadzenie usług dla gospodarstw rolniczych szansą na podjęcie działalności gospodarczej, finansowanym ze środków Uni Europejskiej, oznaczonym symbolami PL/09/LLP- LdV/VETPRO/140240.

 

W programie pobytu zrealizowano następujące zagadnienia tematyczne:

  • Funkcjonowanie rolnictwa i systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego w Niemczech z uwzględnieniem kształcenia rolników i pracowników sektora rolniczego.
  • Aeroenergetyka – jej formy, aktualny stan i możliwości rozwoju, zatrudniania pracowników.
  • Handel i dystrybucja produktów rolnych z uwzględnieniem produktów ekologicznych - jako możliwość podjęcia działalności gospodarczej.
  • Prowadzenie warsztatów naprawczych, serwisowych sprzętu technicznego na potrzeby gospodarstw rolnych- jako możliwość podjęcia działalności gospodarczej.
  • Świadczenie usług dla gospodarstw rolnych jako dodatkowe miejsca pracy.
  • Związki branżowe producentów rolnych jako szansa dla funkcjonowania małych gospodarstw i dodatkowe miejsca pracy (handel, dystrybucja, usługi).
  • Przetwórstwo płodów rolnych szansą na dodatkowe miejsca pracy w prowadzonej działalności gospodarczej.
  • Produkcja biopaliw jako możliwość podjęcia działalności gospodarczej.
  • Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w niemieckich szkołach - program kształcenia ogólnego i zawodowego (wizyta w niemieckiej szkole zawodowej).

Oprócz przekazanych treści merytorycznych uczestnicy projektu zwiedzili obiekty historyczne w Hildesheim, Hanowerze i Glossar
oraz poznali kulturę regionu Dolnej Saksonii.
Nauczyciele uczestniczący w wymianie doświadczeń wysko ocenili zrealizowany program projektu, umiejętności organizacyjne i gościnność gospodarzy.