Narodowa Agencja Programu "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE" Leonardo da Vinci zatwierdziła dwa projekty opracowane przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie.
 

  • "Produkcja i wykorzystanie biopaliw jako warunek europejskiej gospodarki energetycznej".
    PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140107

  • "Organizacja i prowadzenie gospodarstwa ekologicznego jako potrzeba europejskiego rynku konsumentów".
    PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140237

W ramach wyżej wymienionych projektów zorganizowane zostaną dwa wyjazdy dwutygodniowe do Niemiec. Przewidywany termin wymiany doświadczeń to październik 2008r. i marzec 2009r.

Z oferty wymiany doświadczeń mogą skorzystać:

  • nauczyciele przedmiotów zawodowych,
  • nauczyciele praktycznej nauki zawodu,
  • instruktorzy 
uczący w szkołach rolniczych z terenu całego kraju.

Koszty związane z wymianą doświadczeń uwzględniono w projektach.

Osoby zainteresowane wymianą doświadczeń w ramach powyższych projektów prosimy o zgłaszanie się do 28 czerwca b.r. na załączonym formularzu FORMULARZ – do pobrania   i przesłanie go fax. 022/ 729 66 34 do 38 wew. 130 lub pocztą pod adres:

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej
ul. Pszczelińska 99
05 – 840 Brwinów

Każdy z uczestników wymiany doświadczeń otrzyma dokument EUROPASS – Mobilność.