Sprawozdanie z wyjazdu do Ośrodka Szkolenia Zawodowego DEULA w Nienburgu zorganizowanego przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w ramach programu Leonardo da Vinci.
W dniach 05-18.10.2008r. grupa 20-stu nauczycieli, ze szkół rolniczych podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczestniczyła w wymianie doświadczeń zorganizowanej przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w ramach programu zatwierdzonego  przez Narodową Agencję Programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci. 
 
Powyższe szkolenie zostało zorganizowane na bazie Ośrodka Kształcenia Zawodowego DUELA w Nienburgu, a jego wiodącym tematem było "Produkcja i wykorzystanie biopaliw jako warunek europejskiej gospodarki energetycznej".
 
W trakcie szkolenia uczestników zapoznano z następującymi zagadnieniami:
  • technologią produkcji biopaliw z produktów roślinnych oraz sposobami ich wykorzystania
  • technologią uprawy roślin w celach energetycznych ,stosowanymi metodami i sposobami produkcji biopaliw oraz nowoczesnymi agregatami maszynowymi
  • zakładami produkującymi energię  ze szczególnym uwzględnieniem energii wiatrowej i termalnej
  • analizą kosztów oraz możliwości produkcji i wykorzystania biopaliw w celach   energetycznych
  • projektowaniem zestawów materiałów dydaktycznych
  • funkcjonowaniem niemieckiego systemu kształcenia zawodowego oraz rolą ośrodka DEULA w Nienburgu w powyższym procesie z uwzględnieniem współpracy z innymi instytucjami.

Podczas szkolenia omówiono różnice baz dydaktycznych w Niemczech i Polsce, z uwzględnieniem materiałów  jakimi dysponują szkoły. Przedstawiono możliwości dalszej współpracy w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizacji praktyk uczniowskich i staży finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Organizatorzy szkolenia umożliwili uczestnikom zapoznanie się z kulturą oraz obiektami historycznymi w okolicach Nienburga.
Uczestnicy spotkania wysoko ocenili prezentowany program szkolenia oraz profesjonalizm pracowników DEULA w omawianiu poszczególnych zagadnień.