deula glowneW dniach 28.09 – 11.10.2014r. w niemieckim ośrodku DEULA Hildesheim odbyła się wymiana doświadczeń w ramach projektu: „Ograniczanie zawartości substancji szkodliwych w żywności ważnym problemem dla rolnictwa i przetwórstwa spożywczego w krajach Unii Europejskiej”. Realizacja projektu finansowana jest w całości ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Leonardo da Vinci.

Bezpośrednio w wymianie doświadczeń uczestniczyło , jak w każdej grupie w tym projekcie -20 nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół kształcących młodzież w zawodach związanych z rolnictwem i sektorem spożywczym, dla których zgodnie z klasyfikacja zawodów, właściwym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ze względu na duże zainteresowanie wymianą doświadczeń, dużo osób zgłosiło się już we wrześniu ubiegłego roku, co spowodowało później rotację w grupie uczestników. Jednak wszyscy którzy zgłosili się, zostali zakwalifikowani do tego projektu i zaproponowano im wyjazdy w innych terminach, do innych ośrodków.
Wśród uczestników byli nauczyciele z różnych regionów Polski, w tym, z województw: łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, pomorskiego, małopolskiego, kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego. Program wymiany doświadczeń obejmował cykle wykładów, seminariów, wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego, komunalnych, produkcyjnych i świadczących usługi. Istotnym elementem było przedstawienie funkcjonowania niemieckiego centrum kształcenia zawodowego, gdzie nauczyciele poznali i porównali z polskimi, warunki kształcenia młodzieży w niemieckiej rolniczej szkole zawodowej. Główna tematyka podczas pobytu obejmowała następujące zagadnienia merytoryczne:
1. Porównanie funkcjonowania systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego rolników i pracowników sektora przetwórczego w Niemczech.
2. Zapobieganie wprowadzaniu substancji szkodliwych do żywności podczas wykonywania prac w produkcji zwierzęcej.
3. Zapobieganie wprowadzaniu substancji szkodliwych do żywności podczas wykonywania prac w produkcji roślinnej.
4. Zapobieganie wprowadzaniu substancji szkodliwych do żywności podczas wykonywania prac i w produkcji ogrodniczej.
5. Zapobieganie wprowadzaniu substancji szkodliwych do żywności podczas prac naprawczych i obsługi środków technicznych.
6. Zapobieganie wprowadzaniu substancji szkodliwych do żywności podczas wykonywania prac magazynowych i transportowych.
7. Zapobieganie wprowadzaniu substancji szkodliwych do żywności podczas przetwórstwa artykułów spożywczych i w zakładach gastronomicznych.
Ważnym elementem wymiany doświadczeń był praktyczny aspekt analizowanych zagadnień. Nauczyciele poznali przedstawioną wyżej tematykę podczas seminariów zorganizowanych w różnych obiektach, np.: przedsiębiorstwach produkcyjnych (cukierniczych – produkcja czekolady), zakładach przetwórczych, piekarni i w gospodarstwach produkujących produkty żywnościowe (produkcja mleka i jego przetworów). Bardzo miłym doświadczeniem dla wszystkich uczestników była możliwość samodzielnego wykonania wyrobu w niektórych zakładach- np. wyprodukowanie własnej czekolady.
Pobyt w ośrodku umożliwił również poznanie kultury i historii Hildesheim, Hanoveru i okolic. W ramach wolnego czasu uczestnicy zwiedzili stare miasto w Hildesheim oraz ekspozycję ogrodów w Hanoverze. Istotnym punktem programu była analiza możliwości dalszej współpracy szkół rolniczych w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz organizacji praktyk dla uczniów, staży zawodowych, finansowanych ze środków UE. Efektem materialnym wymiany doświadczeń będzie wspólne opracowanie materiałów w formie pakietu składającego się z programu szkolenia z zakresu możliwości ograniczania zawartości substancji szkodliwych w żywności oraz materiałów informacyjnych obejmujących tą tematykę.

deula 01 deula 02 deula 03 deula 04 

deula 05 deula 06 deula 07 deula 08 

deula 09 deula 10 deula 11 deula 12 

deula 13 deula 14 deula 15 deula 16