realizacja walter ikonaW dniach 01.06 – 14.06.2014r. w niemieckim ośrodku ILLUT Berlin – Brandenburg odbyła się wymiana doświadczeń w ramach projektu: „Ograniczanie zawartości substancji szkodliwych w żywności ważnym problemem dla rolnictwa i przetwórstwa spożywczego w krajach Unii Europejskiej”. Realizacja projektu finansowana jest w całości ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Leonardo da Vinci.

Bezpośrednio w wymianie doświadczeń uczestniczyło 20 nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół kształcących młodzież w zawodach związanych z rolnictwem i sektorem spożywczym, dla których zgodnie z klasyfikacja zawodów, właściwym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ze względu na duże zainteresowanie wymianą doświadczeń, dużo osób zgłosiło się już we wrześniu ubiegłego roku, co spowodowało później rotację w grupie uczestników. Jednak wszyscy którzy zgłosili się, zostali zakwalifikowani do tego projektu i zaproponowano im wyjazdy w innych terminach, do innych ośrodków
Wśród uczestników byli nauczyciele z różnych regionów Polski, w tym, z województw: świętokrzyskiego, lubelskiego, pomorskiego, mazowieckiego, i wielkopolskiego. Program wymiany doświadczeń obejmował cykle wykładów, seminariów, wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego, komunalnych, produkcyjnych i świadczących usługi. Istotnym elementem była też wizyta w szkole – centrum kształcenia zawodowego, gdzie nauczyciele poznali i porównali z polskimi, warunki kształcenia młodzieży w niemieckiej szkole zawodowej. Główna tematyka podczas pobytu obejmowała następujące zagadnienia merytoryczne:

  1. Porównanie funkcjonowania systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego rolników i pracowników sektora przetwórczego w Niemczech.
  2. Zapobieganie wprowadzaniu substancji szkodliwych do żywności podczas wykonywania prac w produkcji zwierzęcej.
  3. Zapobieganie wprowadzaniu substancji szkodliwych do żywności podczas wykonywania prac w produkcji roślinnej.
  4. Zapobieganie wprowadzaniu substancji szkodliwych do żywności podczas wykonywania prac i w produkcji ogrodniczej.
  5. Zapobieganie wprowadzaniu substancji szkodliwych do żywności podczas prac naprawczych i obsługi środków technicznych.
  6. Zapobieganie wprowadzaniu substancji szkodliwych do żywności podczas wykonywania prac magazynowych i transportowych.
  7. Zapobieganie wprowadzaniu substancji szkodliwych do żywności podczas przetwórstwa artykułów spożywczych i w zakładach gastronomicznych.

Ważnym elementem wymiany doświadczeń był praktyczny aspekt analizowanych zagadnień. Nauczyciele poznali przedstawioną wyżej tematykę podczas seminariów zorganizowanych w różnych obiektach, np.: przedsiębiorstwach produkcyjnych, biogazowniach, zakładach przetwórczych. Pobyt w ośrodku umożliwił poznanie kultury i historii Brandenburgii. W ramach wolnego czasu uczestnicy zwiedzili: Poczdam, Berlin (Reichstag), oraz ekspozycję ogrodów w parku Sanssouci. Istotnym punktem programu była analiza możliwości dalszej współpracy szkół rolniczych w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz organizacji praktyk dla uczniów, staży zawodowych, finansowanych ze środków UE. Efektem materialnym wymiany doświadczeń będzie wspólne opracowanie materiałów w formie pakietu składającego się z programu szkolenia z zakresu możliwości ograniczania zawartości substancji szkodliwych w żywności oraz materiałów informacyjnych obejmujących tą tematykę.

realizacja walter01 realizacja walter02 realizacja walter03 realizacja walter04

realizacja walter05 realizacja walter06 realizacja walter07 realizacja walter08