projekt upo ikonaW dniu 07.07.2014r. w DEULA Nienburg odbyło się seminarium, zorganizowane przez gospodarzy ośrodka – partnera nienieckiego, KCER w Brwinowie i Stowarzyszenie EUROPEA Polska. W seminarium uczestniczyli również opiekunowie grup młodzieży z polskich szkół, z których uczniowie realizowali w tym czasie swoje staże zawodowe w DEULA Nienburg: ZSCKR w Dobrocinie i ZS w Tarczynie. Do udziału zaproszono również przedstawicieli – opiekunów z Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu, Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu, których uczniowie odbyli staż zawodowy w tym ośrodku w lutym bieżącego roku, aby podzielili się swoimi doświadczeniami ze stażu.

Podczas seminarium podsumowującego dotychczasowe działania w ramach realizowanych projektów edukacyjnych w Programie LLP Leonardo da Vinci, oprócz prezentacji dorobku z różnych projektów (np. ZSRCKU w Żarnowcu, ZSAiGŻ w Radomiu, KCER w Brwinowie i EUROPEA Polska), wysnuto wspólne wnioski, które pomogą poprawić jakość realizowanych staży. W trakcie seminarium, Pan Bernd Antelmann przedstawił bazę i planowane kierunki rozwoju ośrodka. Kierunki rozwoju, a także założenia nowego Programu ERASMUS+, były przedmiotem rozmów przedstawicieli KCER w Brwinowie i Zarządu Stowarzyszenia EUROPEA Polska dotyczących dalszej współpracy w 2014 i 2015 roku. Prezes Stowarzyszenia – Pani Wiesława Gąsiorowska omówiła możliwości współpracy i planowaną tematykę projektów dla uczniów i nauczycieli, w ramach różnych programów finansowanych ze środków unijnych.
Na spotkaniu zaprezentowano również relację z pobytu pierwszej grupy uczestników w wymianie doświadczeń w ILLUT Berlin – Brandenburg, w ramach projektu realizowanego przez KCER w Brwinowie, nr 2013-1-PL1-LEO03-37040, pt.: „Ograniczanie zawartości substancji szkodliwych w żywności ważnym problemem dla rolnictwa i przetwórstwa spożywczego w krajach Unii Europejskiej”.
Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie przekazali uwagi, jakie wpłynęły od uczestników w ankietach ewaluacyjnych i raportach końcowych. Omówiono również zarysy programów pobytu grup nauczycieli w planowanych formach doskonalenia zawodowego, a także wstępną koncepcję kolejnych projektów edukacyjnych dla zainteresowanych taką współpracą szkół i KCER w Brwinowie.
Ze względu na duże zainteresowanie współpracą bilateralną szkół rolniczych, Stowarzyszenia EUROPEA Polska z DEULA Nienburg, powstały kolejne pomysły projektów dotyczące sektora zielonego, obszaru rolnictwa i przetwórstwa żywności, co powinno pozwolić na kontynuowanie dotychczasowej, wieloletniej współpracy.

projekt upo01 projekt upo02 projekt upo03 

projekt upo04 projekt upo05 projekt upo06