walter siennica ikonaW dniu 14.06.2014 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyła się uroczystość z okazji 50-lecia działalności szkoły. W tym dniu również nadano imię szkole: Augusta Cieszkowskiego. Gościem honorowym tej uroczystości, był również dyrektor niemieckiego ośrodka ILLUT Berlin Brandenburg (Internationale Lehranstalt für Landwirtschaft Umwelt und Technik Berlin–Brandenburg e.V.) – Pan Walter Siegmund.

W uroczystości tej uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Lublinie, KCER, dyrektorzy i nauczyciele ze szkół dla których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas udziału w uroczystościach, Pan Walter Siegmund, zaproponował młodzieży z ZSCKR w Siennicy Różanej, bezpłatny wyjazd na dwutygodniowy staż do ośrodka, którym kieruje.
Krótki pobyt Pana Waltera Siegmunda był okazją do przeprowadzenia seminarium podsumowującego dotychczasowe działania w ramach realizowanych projektów edukacyjnych w Programie LLP Leonardo da Vinci. Seminarium zorganizowane było przez KCER w Brwinowie i Zarząd Stowarzyszenia EUROPEA Polska. Uczniowie z tej szkoły licznie uczestniczą w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie EUROPEA POLSKA, które funkcjonuje w Polsce w ramach EUROPEA INTERNATIONAL. W seminarium uczestniczyli również przedstawiciele Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu, ZSAIGŻ w Radomiu, Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej i innych szkół, którzy jako partnerzy w projektach wysyłają swoich uczniów do ILLUT Berlin –Brandenburg.
Na spotkaniu zaprezentowano również relację z pobytu pierwszej grupy uczestników w wymianie doświadczeń w ramach projektu nr 2013-1-PL1-LEO03-37040, pt.: „Ograniczanie zawartości substancji szkodliwych w żywności ważnym problemem dla rolnictwa i przetwórstwa spożywczego w krajach Unii Europejskiej”. W spotkaniu uczestniczyli również nauczyciele i dyrektorzy z innych projektów, którzy zrealizowali 2 tygodniową wymianę doświadczeń w tym ośrodku.
Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie przekazali uwagi, jakie wpłynęły od uczestników w ankietach ewaluacyjnych i raportach końcowych. Omówiono również programy pobytu grup nauczycieli w realizowanych formach doskonalenia zawodowego, a także wstępną koncepcję kolejnych projektów edukacyjnych dla zainteresowanych taką współpracą szkół i KCER w Brwinowie.
Ze względu na duże zainteresowanie współpracą bilateralną szkół rolniczych z partnerem zagranicznym, powstały kolejne pomysły dotyczące kontynuowania współpracy. Między innymi, obecni na spotkaniu przedstawiciele ZSCKR w Mieczysławowie uzgodnili odbycie kolejnego już stażu międzynarodowego dla uczniów swojej szkoły. Jest to ważny czynnik w podnoszeniu atrakcyjności placówki edukacyjnej w środowisku lokalnym – zwłaszcza wiejskim.

walter siennica01 walter siennica02 walter siennica03

walter siennica04 walter siennica05 walter siennica06