LDV 2grupaW dniach 18.08 – 31.08.2013r. w niemieckim ośrodku DEULA Nienburg odbyła się wymiana doświadczeń 2 grupy nauczycieli, w ramach projektu: „Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w rolnictwie na etapie wstępnego kształcenia zawodowego wymogiem europejskiego rynku pracy”. Realizacja projektu finansowana jest w całości ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Leonardo da Vinci.

Bezpośrednio w wymianie doświadczeń uczestniczyło 20 nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół kształcących młodzież w zawodach związanych z rolnictwem i sektorem spożywczym, dla których zgodnie z klasyfikacja zawodów, właściwym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie wymianą doświadczeń, dużo osób zgłosiło się już w styczniu, co spowodowało później rotację w grupie uczestników. Jednak wszyscy którzy zgłosili się, zostali zakwalifikowani do tego projektu i zaproponowano im wyjazdy w innych terminach, do innych ośrodków
Wśród uczestników tej grupy byli nauczyciele z różnych regionów Polski, w tym, z województw: podlaskiego, świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, małopolskiego, pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego i wielkopolskiego. Program wymiany doświadczeń obejmował cykle wykładów, seminariów, wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego (mięsnych, mleczarskich), komunalnych, produkcyjnych i świadczących usługi dla ludności z terenów wiejskich. Istotnym elementem było poznanie sposobów prezentowania zagadnień BHP w specjalnie przygotowanej do tego sali w tym ośrodku. Jest to bardzo ważne zagadnienie, które występuje w każdym programie szkolenia, zawsze powiązane jest z jego zakresem merytorycznym, prezentowaną i poznawaną technologią produkcji i wynikających stąd zagrożeń dla pracowników. Dla polskich nauczycieli niektóre scenografie inscenizujące wypadki były bardzo drastyczne, ale jak podkreślają niemieccy nauczyciele do niektórych osób można dotrzeć tylko takim kanałem przekazu. Omawianie zagrożeń, ich skutków, nie przynosi takich efektów dydaktycznych w procesie kształcenia jak ich inscenizowanie w warunkach realnych, na stanowiskach pracy Główna tematyka podczas pobytu obejmowała następujące zagadnienia merytoryczne:
1. Funkcjonowanie systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego w Niemczech, z uwzględnieniem kształcenia rolników i pracowników sektora rolniczego.
2. Zagrożenia dla pracowników i środowiska podczas wykonywania prac w produkcji zwierzęcej.
3. Zagrożenia dla pracowników i środowiska podczas wykonywania podczas prac w produkcji roślinnej.
4. Zagrożenia dla pracowników i środowiska podczas wykonywania prac pielęgnacyjnych na terenach zielonych i w produkcji ogrodniczej.
5. Zagrożenia dla pracowników i środowiska podczas wykonywania prac warsztatowych, obsługi pojazdów i maszyn.
6. Zagrożenia dla pracowników i środowiska podczas wykonywania prac transportowych.
7. Zagrożenia dla pracowników i środowiska podczas wykonywania prac w zakładach gastronomicznych i przetwórstwa artykułów spożywczych.

Ważnym elementem wymiany doświadczeń był praktyczny aspekt analizowanych zagadnień. Nauczyciele poznali przedstawioną wyżej tematykę podczas seminariów zorganizowanych w różnych obiektach, wybudowanych w celach np. rekreacyjnych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, biogazowniach, zakładach przetwórczych. Pobyt w ośrodku umożliwił poznanie kultury i historii Nienburga i okolic. W ramach wolnego czasu uczestnicy zwiedzili: Bremen Hanower, a w nim między innymi ekspozycję ogrodów urządzonych w różnych stylach.
Istotnym punktem programu była analiza możliwości dalszej współpracy szkół rolniczych w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz organizacji praktyk dla uczniów, staży zawodowych, finansowanych ze środków UE. Efektem materialnym wymiany doświadczeń będzie wspólne opracowanie materiałów w formie pakietu składającego się z programu szkolenia z zakresu możliwości kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w rolnictwie oraz materiałów informacyjnych obejmujących tą tematykę.

Marek Rudziński

LDV 2grupa01 LDV 2grupa02 LDV 2grupa03

LDV 2grupa04 LDV 2grupa05 LDV 2grupa06