LDV upowszechnianieW dniu 11.10.2013 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie odbyła się coroczna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w której uczestniczyli przedstawiciele KCER, dyrektorzy i nauczyciele ze szkół dla których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Gościem honorowym tegorocznej uroczystości, w trakcie której wielu dyrektorów odebrało nagrody i odznaczenia państwowe, był również dyrektor niemieckiego ośrodka ILLUT Berlin Brandenburg (Internationale Lehranstalt für Landwirtschaft Umwelt und Technik Berlin–Brandenburg e.V.) – Pan Walter Siegmund. Za ponad 20 letnia współpracę z polskimi szkołami rolniczymi, po raz kolejny, Pan Walter Siegmund został uhonorowany Listem Gratulacyjnym podpisanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kilkudniowy pobyt Pana Waltera Siegmunda był okazją do odwiedzenia między innymi, w dniu 10.10.2013r. w dniu 10.10.2013r. - Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie, gdzie odbyło się seminarium podsumowujące dotychczasowe działania w ramach realizowanych projektów edukacyjnych w Programie LLP Leonardo da Vinci. Uczniowie z tej szkoły licznie uczestniczą w projektach realizowanych przez Stowarzyszenia EUROPEA POLSKA, które funkcjonuje w Polsce w ramach EUROPEA INTERNATIONAL. W seminarium uczestniczyli również przedstawiciele Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej i Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi, którzy jako partnerzy w projekcie wysyłają swoich uczniów do ILLUT Berlin –Brandenburg.
W dniu 11.10.2013r., po głównych uroczystościach z okazji Dnia Edukacji Narodowej z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pana Tadeusza Nalewajka, odbyło się wspólne podsumowanie dotychczasowych wspólnych działań w niemieckim ośrodku ILLUT Berlin – Brandenburg. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele obecni na uroczystości i uczestniczący w wymianie doświadczeń, głównie w ramach projektu nr 2012-1-PL1-LEO03-27945, pt.: „Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w rolnictwie na etapie wstępnego kształcenia zawodowego wymogiem europejskiego rynku pracy”. W spotkaniu uczestniczyli również nauczyciele i dyrektorzy z innych projektów, którzy zrealizowali 2 tygodniową wymianę doświadczeń w tym ośrodku.
Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie przekazali uwagi od uczestników, jakie wpłynęły od uczestników w ankietach ewaluacyjnych i raportach końcowych. Omówiono również programy pobytu grup nauczycieli w realizowanych formach doskonalenia zawodowego, a także wstępną koncepcję kolejnych projektów edukacyjnych dla zainteresowanych taką współpracą szkół i KCER w Brwinowie.
Zwrócono uwagę na bardzo zróżnicowany program wymiany doświadczeń dla nauczycieli, który zawsze obejmował cykle wykładów, seminariów, wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego, komunalnych, produkcyjnych i świadczących usługi dla ludności z terenów wiejskich. Istotnym elementem każdego pobytu nauczycieli była też wizyta w szkole – centrum kształcenia zawodowego, gdzie nauczyciele poznali i porównali z polskimi, warunki kształcenia młodzieży w niemieckiej szkole zawodowej. Ważnym elementem wymiany doświadczeń był praktyczny aspekt analizowanych zagadnień. Nauczyciele zawsze poznali przedstawioną wyżej tematykę podczas seminariów zorganizowanych w różnych obiektach, wybudowanych w celach np. rekreacyjnych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, biogazowniach, zakładach przetwórczych. Każdorazowy pobyt w ośrodku umożliwił uczestnikom poznanie kultury i historii Brandenburgii. W ramach wolnego czasu uczestnicy zwiedzili: Poczdam, Berlin (Reichstag), Optic Park w Rathenow, oraz ekspozycję ogrodów w parku Sanssouci. Istotnym punktem programu była analiza możliwości dalszej współpracy szkół rolniczych w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz organizacji praktyk dla uczniów, staży zawodowych, finansowanych ze środków UE.
Ze względu na duże zainteresowanie współpracą bilateralną szkół rolniczych z partnerem zagranicznym, powstały kolejne pomysły dotyczące kontynuowania współpracy. Między innymi, obecni na spotkaniu przedstawiciele ZSCKR w Mieczysławowie uzgodnili odbycie stażu międzynarodowego dla uczniów swojej szkoły. Jest to ważny czynnik w podnoszeniu atrakcyjności placówki edukacyjnej w środowisku lokalnym – zwłaszcza wiejskim.

Marek Rudziński

LDV upowszechnianie01 LDV upowszechnianie02  LDV upowszechnianie04