http://www.kcer.pl/files/zagranica/mini_DSC_3772_glowne.JPG W dniach 19.05 – 01.06.2013r. w niemieckim ośrodku ILLUT Berlin – Brandenburg odbyła się wymiana doświadczeń w ramach projektu: „Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w rolnictwie na etapie wstępnego kształcenia zawodowego wymogiem europejskiego rynku pracy”. Realizacja projektu finansowana jest w całości ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Leonardo da Vinci. 

Bezpośrednio w wymianie doświadczeń uczestniczyło 20 nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół kształcących młodzież w zawodach związanych z rolnictwem i sektorem spożywczym, dla których zgodnie z klasyfikacja zawodów, właściwym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ze względu na duże zainteresowanie wymianą doświadczeń, dużo osób zgłosiło się już w styczniu, co spowodowało później rotację w grupie uczestników. Jednak wszyscy którzy zgłosili się, zostali zakwalifikowani do tego projektu i zaproponowano im wyjazdy w innych terminach, do innych ośrodków.

Wśród uczestników byli nauczyciele z różnych regionów Polski, w tym, z województw: podlaskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego i wielkopolskiego. Program wymiany doświadczeń obejmował cykle wykładów, seminariów, wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego, komunalnych, produkcyjnych i świadczących usługi dla ludności z terenów wiejskich. Istotnym elementem była też wizyta w szkole – centrum kształcenia zawodowego, gdzie nauczyciele poznali i porównali z polskimi, warunki kształcenia młodzieży w niemieckiej szkole zawodowej. Główna tematyka podczas pobytu obejmowała następujące zagadnienia merytoryczne:
1. Funkcjonowanie systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego w Niemczech, z uwzględnieniem kształcenia rolników i pracowników sektora rolniczego.
2. Zagrożenia dla pracowników i środowiska podczas wykonywania prac w produkcji zwierzęcej.
3. Zagrożenia dla pracowników i środowiska podczas wykonywania podczas prac w produkcji roślinnej.
4. Zagrożenia dla pracowników i środowiska podczas wykonywania prac pielęgnacyjnych na terenach zielonych i w produkcji ogrodniczej.
5. Zagrożenia dla pracowników i środowiska podczas wykonywania prac warsztatowych, obsługi pojazdów i maszyn.
6. Zagrożenia dla pracowników i środowiska podczas wykonywania prac transportowych.
7. Zagrożenia dla pracowników i środowiska podczas wykonywania prac w zakładach gastronomicznych i przetwórstwa artykułów spożywczych.

Ważnym elementem wymiany doświadczeń był praktyczny aspekt analizowanych zagadnień. Nauczyciele poznali przedstawioną wyżej tematykę podczas seminariów zorganizowanych w różnych obiektach, wybudowanych w celach np. rekreacyjnych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, biogazowniach, zakładach przetwórczych. Pobyt w ośrodku umożliwił poznanie kultury i historii Brandenburgii. W ramach wolnego czasu uczestnicy zwiedzili: Poczdam, Berlin (Reichstag), Optic Park w Rathenow, oraz ekspozycję ogrodów w parku Sanssouci. Jedynym utrudnieniem były intensywne opady deszczu w tym czasie, które utrudniały pełne skorzystanie ze wszystkich atrakcji i osobliwości poznawanych obiektów. Istotnym punktem programu była analiza możliwości dalszej współpracy szkół rolniczych w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz organizacji praktyk dla uczniów, staży zawodowych, finansowanych ze środków UE. Efektem materialnym wymiany doświadczeń będzie wspólne opracowanie materiałów w formie pakietu składającego się z programu szkolenia z zakresu możliwości kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w rolnictwie oraz materiałów informacyjnych obejmujących tą tematykę.

 

http://www.kcer.pl/files/zagranica/DSC0110711.jpghttp://www.kcer.pl/files/zagranica/mini_DSC_3664.JPGhttp://www.kcer.pl/files/zagranica/mini_DSC_4397.JPG

  http://www.kcer.pl/files/zagranica/mini_DSC_4418.JPGhttp://www.kcer.pl/files/zagranica/mini_DSC_4753.JPG  http://www.kcer.pl/files/zagranica/mini_DSC_4849.JPG