W dniach 20.05 – 02.06.2012r. w niemieckim ośrodku ILLUT Berlin – Brandenburg odbyła się wymiana doświadczeń w ramach projektu: „Alternatywne źródła dochodów ludności na terenach wiejskich szansą ich rozwoju”. Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Leonardo da Vinci.

 

Bezpośrednio w wymianie doświadczeń uczestniczyło 20 nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół kształcących młodzież w zawodach związanych z rolnictwem i sektorem spożywczym, dla których zgodnie z klasyfikacja zawodów, właściwym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wśród uczestników byli nauczyciele z różnych regionów Polski, w tym, z województw: podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, zachodnio –pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego i lubuskiego.
Program wymiany doświadczeń obejmował cykle wykładów, seminariów, wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach świadczących usługi dla ludności z terenów wiejskich. Istotnym elementem była też wizyta w szkole – centrum kształcenia zawodowego, gdzie nauczyciele poznali i porównali z polskimi, warunki kształcenia młodzieży w niemieckiej szkole zawodowej. Główna tematyka podczas pobytu obejmowała następujące zagadnienia merytoryczne:

  • przetwórstwo odpadów organicznych pochodzących z produkcji zwierzęcej, roślinnej, ogrodniczej oraz pochodzących z produkcji żywności w zakładach przetwórstwa spożywczego i gospodarstw domowych i komunalnych,
  • produkcję energii ze źródeł odnawialnych: biogazu, energii pozyskiwanej z wiatru oraz biomasy,
  • możliwości tworzenia nowych miejsc pracy z uwzględnieniem wykorzystanie walorów przyrodniczych terenów wiejskich (agroturystyka, aktywne formy wypoczynku),
  • wymianę doświadczeń w zakresie systemów kształcenia zawodowego – funkcjonowanie dualnego systemu kształcenia zawodowego w Niemczech.

Ważnym elementem wymiany doświadczeń był praktyczny aspekt analizowanych zagadnień. Nauczyciele poznali przedstawioną wyżej tematykę podczas seminariów zorganizowanych w różnych obiektach, wybudowanych w celach np. rekreacyjnych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, biogazowniach, zakładach przetwórczych.
Pobyt w ośrodku umożliwił poznanie kultury i historii Brandenburgii. W ramach wolnego czasu uczestnicy zwiedzili: Poczdam, Berlin (Reichstag), Optic Park w Rathenow, oraz ekspozycję ogrodów w parku Sanssouci.
Istotnym punktem programu była analiza możliwości dalszej współpracy szkół rolniczych w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz organizacji praktyk dla uczniów, staży zawodowych, finansowanych ze środków UE. Efektem materialnym wymiany doświadczeń będzie wspólne opracowanie materiałów w formie pakietu składającego się z programu szkolenia z zakresu możliwości kreowania alternatywnych źródeł dochodów ludności na terenach wiejskich oraz materiałów informacyjnych obejmujących tą tematykę.

Marek Rudziński
Koordynator projektu