Marta Choroszczyńska - nauczycielka dyplomowana, edukatorka z listy MEN, egzaminatorka i ekspertka ds. awansu zawodowego nauczycieli, była doradczyni metodyczna i była nauczycielka-konsultantka w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie.
Autorka licznych programów w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, np:

  • Przygotowanie nauczyciela przedmiotów zawodowych do pełnienia funkcji doradcy metodycznego,
  • Budowa WZO w szkole,
  • Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w budowaniu jakości pracy nauczyciela – kurs doskonalący dla doradców metodycznych,
  • Ocenianie kształtujące jako styl nauczania i wspierania uczniów.

Autorka wielu publikacji przedmiotowo – metodycznych, np:

  • Badania ekonomicznych uwarunkowań celów i kierunków alokacji nakładów na edukację realizowanych przez podmioty publiczne i prywatne w Polsce – recenzja raportu IBE  – Warszawa 2014,
  • Publikacja zwarta- Ocenianie kształtujące po polsku - kurs dla doradców metodycznych – teoria i praktyka pod red. M. Choroszczyńskiej K. Stróżyńskiego ORE , Warszawa 2010,
  • Poradnik dla nauczycieli – Wydawnictwo RAABE od 2006 - do 2010 r.  red. prowadząca,
  • Europa w naszej praktyce edukacyjnej czyli jak działać na rzecz akceptacji wielokulturowości w szkole – UMCS w Lublinie. Lublin  2009.

Animatorka przedsięwzięć wspierających współczesną edukację, także we współpracy z różnymi  instytucjami działającymi na rzecz oświaty. Współautorka i uczestniczka projektów edukacyjnych, orędowniczka szeroko rozumianej współpracy nauczycieli i osób, którym zależy na wysokiej jakości pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie zaangażowana w organizowanie i prowadzenie procesu wspomagania szkół i placówek, polegającego na pomocy w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki oraz wspólnym zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły/ placówki.
Od 18 lat zajmuje się doskonaleniem zawodowym nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych. Za swoją pracę została wielokrotnie nagradzana, m.in. nagrodą Ministra Edukacji Narodowej.

Kontakt:
tel.: 607 947 100
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.