Szanowni Państwo,
nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół rolniczych...
witamy serdecznie i zapraszamy do korzystania z wiedzy i umiejętności doradców metodycznych, którzy wykonują swoje zadania na rzecz środowiska szkół rolniczych, zgodnie z priorytetami polityki oświatowej państwa na rok 2017/2018:

 • Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 • Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
 • Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
 • Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
 • Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
 • Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy w szczególności wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

 • planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego;
 • opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
 • rozwijaniu umiejętności metodycznych;
 • podejmowaniu działań innowacyjnych.

Nauczyciel-doradca metodyczny realizuje zadania przez:

 • udzielanie indywidualnych konsultacji;
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;
 • organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli;
 • organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek,o której mowa w § 18 ust. 1 p

Nauczyciel-doradca metodyczny planuje działania stosownie do potrzeb, we współpracy z placówkami doskonalenia, bibliotekami pedagogicznymi i bibliotekami szkolnymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi oraz organami sprawującymi nadzór pedagogiczny.

Marta Choroszczyńska
koordynatorka ds.zespołu doradców metodycznych.

 

 

Wykaz
nauczycieli - doradców metodycznych

w szkołach rolniczych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w roku szkolnym 2017/2018

Nauczyciele doradcy metodyczni pełnią dyżury w swoich szkołach w dniach:  czwartek i piątek.

Nazwisko i Imię Obszar/Zawody Dyżury Kontakt Propozycje
doradcy
metodycznego
mgr inż.
Kosior Danuta
Produkcja rolnicza zwierzęca:
 • technik agrobiznesu
 • technik weterynarii
 • technik pszczelarz
 • technik rolnik
 • rolnik
Czwartek
9.00-14.00

Piątek
8.00-12.00

ZS CKR
w Gołotczyźnie
06-430 Gołotczyzna
ul.Ciechanowska 18b
www.bratne.republika.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.  607 393 300

 

Formy doskonalenia

download

mgr inż.
Mleczko Elżbieta
Ogrodnictwo i architektura krajobrazu:
 • technik architektury krajobrazu
 • technik ogrodnik
 • ogrodnik
Czwartek
9.00-15.00

Piątek
8.00-11.00
ZS CKR
w Bydgoszczy
85-836 Bydgoszcz
ul. Filmowa
www.zsogrodniczych.edupage.org

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 609 767 400

 

Formy doskonalenia

download

mgr
Naranowicz - Zgierska Renata
Agroekonomika:
 • technik agrobiznesu
 • technik turystyki wiejskiej
Czwartek
8.00-13.00

Piątek
8.00-12.00
ZS CKR
w Kamieniu Małym
66-460 Witnica
Kamień Mały 89
www.zsrkm.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 605 118 500

 

Formy doskonalenia

download

mgr inż.
Salamon Krzysztof
Technika rolnicza:
 • technik mechanizacji rolnictwa
 • technik rolnik
 • rolnik
 • mechanik - operator pojazdów
  i maszyn rolniczych
Czwartek
10.00-15.00

Piątek
8.00-12.00
ZS CKR
w Rzemieniu
39-322 Rzemień 243
www.zsckr.rzemien.eu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.  609 773 600

 

Formy doskonalenia

download

mgr inż.
Szeląg Halina

dla szkół z północnej części Polski
Żywienie i przetwórstwo spożywcze:
 • technik żywienia i usług
  gastronomicznych
 • technik technologii żywności
 • technik przetwórstwa mleczarskiego
 • kucharz
 • wędliniarz
 • cukiernik
 • piekarz
 • przetwórca ryb
 • operator maszyn i urządzeń
  przemysłu spożywczego
Czwartek
8.15-13.15

Piątek
8.15-12.15
ZS CKR
w Karolewie
11-400 Kętrzyn
Karolewo 12
www.karolewo.com

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


tel. 609 889 700

 

Formy doskonalenia

download
mgr inż.
Wrocławiak Teresa

dla szkół z południowej części Polski
Czwartek
10.00-15.00

Piątek
8.00-12.00
ZS CKR
w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ
www.zsckr.nowytarg.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 603 265 800

 

Formy doskonalenia

download