nienburg glowneW dniach 25.05 – 05.06.2015r. w niemieckim ośrodku doskonalenia i kształcenia zawodowego dla rolników: DEULA Nienburg, odbyło się szkolenie dla nauczycieli w ramach projektu: „Innowacyjne technologie ograniczające energochłonność w produkcji żywności wymogiem współczesnej Europy”. Realizacja tego projektu finansowana jest w całości ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.

Bezpośrednio w szkoleniu uczestniczyło 20 nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół kształcących młodzież w zawodach związanych z rolnictwem i sektorem spożywczym, dla których zgodnie z klasyfikacja zawodów, właściwym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ze względu na duże zainteresowanie wymianą doświadczeń, wiele osób zgłosiło się już w sierpniu ubiegłego roku, co spowodowało później rotację w grupie uczestników. Jednak wszyscy którzy zgłosili się, zostali zakwalifikowani do tego projektu i zaproponowano im wyjazdy w innych terminach, do tego lub innych ośrodków.
Wśród uczestników byli nauczyciele z różnych regionów Polski, z następujących 8 województw: świętokrzyskiego, lubelskiego, pomorskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, opolskiego i wielkopolskiego. Program szkolenia w niemieckim ośrodku obejmował cykle wykładów, seminariów, wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego, komunalnych, produkcyjnych i świadczących usługi. Istotnym elementem była też obserwacja zajęć w centrum kształcenia zawodowego, gdzie nauczyciele poznali i porównali z polskimi, warunki kształcenia młodzieży w niemieckiej ośrodkach kształcenia zawodowego. Główna tematyka podczas pobytu obejmowała następujące zagadnienia merytoryczne:

  • Porównanie funkcjonowanie systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego rolników i pracowników sektora rolniczego i przetwórczego w Niemczech.
  • Ograniczanie nakładów energetycznych w produkcji zwierzęcej.
  • Ograniczanie nakładów energetycznych w produkcji roślinnej.
  • Ograniczanie nakładów energetycznych w produkcji ogrodniczej.
  • Ograniczanie nakładów energetycznych podczas wykonywania prac naprawczych i obsługi środków technicznych.
  • Ograniczanie nakładów energetycznych w przetwórstwie żywności.
  • Możliwości odzyskiwania i pozyskiwania różnych rodzajów energii w procesach przetwórczych i produkcyjnych (przetwórstwo odpadów, produkcja biomasy, energia odnawialna).

Ważnym elementem szkolenia był praktyczny aspekt analizowanych zagadnień. Nauczyciele poznali przedstawioną wyżej tematykę podczas seminariów zorganizowanych w różnych obiektach, np.: gospodarstwach rolnych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, biogazowniach, zakładach przetwórczych. Pobyt w ośrodku umożliwił poznanie kultury i historii niemieckiej okolic Nienburga, Hanoveru. W ramach wolnego czasu uczestnicy zwiedzili: Nienburg, Bremen oraz ogrody w Hanowerze (urządzone w różnych stylach). Istotnym punktem programu była analiza możliwości dalszej współpracy szkół rolniczych w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz organizacji praktyk dla uczniów, staży zawodowych, finansowanych ze środków UE. Efektem materialnym wymiany doświadczeń będzie wspólne opracowanie materiałów w formie pakietu składającego się z programu szkolenia z zakresu możliwości ograniczania energochłonność w produkcji żywności, na każdym jej etapie oraz materiałów informacyjnych obejmujących tą tematykę.

nienburg 01 nienburg 02 nienburg 03

nienburg 04 nienburg 05 nienburg 06

nienburg 07 nienburg 08 nienburg 09