W dniach 04-07.11.2008 r. w Radomiu odbyło się seminarium dla nauczycieli produkcji zwierzęcej. Seminarium zorganizowało Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej wraz z Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu.
W seminarium uczestniczyło 28 nauczycieli.

 Sprawozdanie z seminarium w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Leśnej Podlaskiej  w dniach 17-19.09.2008r., zorganizowanego przez KCER, na temat "Doskonalenie metod hodowli i utrzymania koni".

 Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej zorganizowało w dniach 9-11.04.2008r seminarium dla nauczycieli produkcji zwierzęcej. Powyższe seminarium zostało zorganizowane w Zespole Szkół  w Gołotczyźnie. Uczestnicy seminarium uczestniczyli  w wykładach, ćwiczeniach i wycieczkach dydaktycznych. Zapoznano uczestników z nowoczesnymi trendami w technologii chowu trzody chlewnej ze szczególnym uwzględnieniem oceny użytkowości hodowlanej i rzeźnej trzody chlewnej. 

http://kcer.pl/files/sem_08_01/sem.jpgW dniach 9-11.01.2008r. Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej zorganizowało seminarium dla nauczycieli produkcji zwierzęcej. Powyższe seminarium zostało zorganizowane na bazie Zespołu Szkół i Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Starym Brześciu i Zespołu Szkół w Kowalu.