Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 03-05.03.2010 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie seminarium dla nauczycieli produkcji zwierzęcej ze szkół rolniczych.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 13-15.01.2010 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie seminarium dla nauczycieli produkcji zwierzęcej ze szkół rolniczych.

 Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie . organizuje w dniach 04-06.11.2009 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu seminarium dla nauczycieli produkcji zwierzęcej ze szkół rolniczych

 Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 09-11 września 2009r. seminarium dla nauczycieli produkcji zwierzęcej. Tematem seminarium jest "Doskonalenie metod chowu owiec".