Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 14-17.09.2011 r. w Zespole Szkół Agrotechnicznych im. Batalionów Chłopskich w Bożkowie seminarium dla nauczycieli  produkcji zwierzęcej ze szkół rolniczych, połączone z wyjazdem studyjnym do Czech. Powyższe seminarium zostanie przeprowadzone na bazie Centrum Turystyczno – Sportowego w Nowej Rudzie ul. Kłodzka 16.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 1-3.06.2011 r. w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie seminarium pod patronatem J M Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Romana Kołacza dla nauczycieli weterynarii i produkcji zwierzęcej ze szkół rolniczych połączone z wyjazdem studyjnym do Czech

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie  organizuje w dniach 27-30.04.2011 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bobowicku seminarium dla nauczycieli produkcji zwierzęcej ze szkół rolniczych połączone z wyjazdem studyjnym do Niemiec

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 23-25.02.2011r. w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku seminarium dla nauczycieli produkcji zwierzęcej ze szkół rolniczych.