Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 20-22.03.2013 r. na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie we współpracy z Prywatnym Centrum Kształcenia Zawodowego - Technikum Weterynarii w Warszawie seminarium/warsztaty dla nauczycieli weterynarii ze szkół weterynaryjnych nt. „Wykorzystanie nowoczesnych metod diagnostycznych w rozpoznawaniu chorób zwierząt”.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 23-25.1.2013 r. w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. gen. D. Chłapowskiego w Trzciance seminarium/warsztaty dla nauczycieli produkcji zwierzęcej ze szkół rolniczych.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 14-15.11.2012 r. w Zespole Szkół Rolniczych im gen. Józefa Wybickiego w Grzybnie seminarium/warsztaty dla nauczycieli produkcji zwierzęcej ze szkół rolniczych.
Powyższe seminarium rozpocznie się w Centrum Hipiki w Jaszkowie /woj. wielkopolskie/.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 19.09 – 22.09.2012 r. we współpracy z Zakładem Doświadczalnym Instytutu Zootechniki Państwowym Instytucie Badawczym w Grodźcu Śląskim seminarium – z wyjazdem studyjnym do Słowacji i Austrii dla nauczycieli produkcji zwierzęcej ze szkół rolniczych.
   
 
Powyższe seminarium rozpocznie się w Hotelu Gambit w Cieszynie /woj. śląskie/
ul. Bucewicza 18
43 – 400 Cieszyn
Tel. 33/852 06 51