koscielec ikonaKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje seminarium nt. „Szacowanie wartości hodowlanej i użytkowej na przykładzie wybranych gatunków zwierząt gospodarskich”. Seminarium rozpoczne się w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu 15 kwietnia (środa) o godz 16.00. Z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń limit miejsc został wyczerpany. Do udziału w szkoleniu zapraszamy te osoby, które dostaną indywidualne potwierdzenie uczestnictwa. Lista uczestników została sporządzona według kolejności nadesłanych zgłoszeń, z ograniczeniem do max. 2 nauczycieli z jednej szkoły.

paryz ikonaKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje seminarium/wyjazd studyjny Przygotowanie zwierząt do aukcji pokazów i wystaw - Paris International Agricultur Show 2015. Uczestnicy seminarium spotkają się na Dworcu Zachodnim PKS Warszawa /hala główna/ w dniu 22 lutego (niedziela) 2015r o godzinie 7.00

wolborz ikonaKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje warsztaty nt.Analiza zadań egzaminacyjnych dotyczących produkcji zwierzęcej w różnych zawodach rolniczych. Warsztaty rozpoczną się w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Wolborzu.

wegry ikonaKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje seminarium nt.”Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji zwierzęcej w krajach Unii Europejskiej na przykładzie Węgier”. Seminarium rozpocznie się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku, poczym nastąpi wyjazd studyjny do Zespołu Szkół w Gyomaendrodi – Węgry.