01Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w dniach 16 – 18.09.2020r. seminarium dla nauczycieli produkcji zwierzęcej i weterynarii. Tematem szkolenia było "Nowoczesna gospodarka pasieczna; nowe kierunki w chowie i hodowli pszczoły miodnej". Seminarium zorganizowano we współpracy z Instytutem Ogrodnictwa Zakład Pszczelnictwa w Puławach.

swinieKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w dniach 15 – 17.01.2020r. seminarium dla nauczycieli produkcji zwierzęcej i weterynarii. Tematem szkolenia było ”Ocena wartości użytkowe i hodowlanej zwierząt gospodarskich Seminarium zorganizowano we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie.

1DSC 1484Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w dniach 6–8.11.2019r. seminarium dla nauczycieli produkcji zwierzęcej i weterynarii. Tematem szkolenia było "Zoofizjoterapia; Jako uzupełnienie opieki zdrowotnej zwierząt".

fotoKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w dniach 9 – 11.10.2019r. seminarium z wyjazdem studyjnym na Ukrainę dla nauczycieli produkcji zwierzęcej i weterynarii. Tematem szkolenia było "Nowoczesne technologie chowu zwierząt futerkowych w celu produkcji surowca dla przemysłu futrzarskiego, mięsnego i włókienniczego"

foto001Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w dniach 25 – 30.05.2019r. seminarium z wyjazdem studyjnym do Szwajcarii dla nauczycieli produkcji zwierzęcej i weterynarii. Tematem szkolenia było ”Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji zwierzęcej w krajach Unii Europejskiej na przykładzie Szwajcarii”. Seminarium rozpoczęło się w hotelu „Nowotel Stop and Sleep” w Zgorzelcu.

piskletaKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w dniach 20 – 22.03.2019r. seminarium dla nauczycieli produkcji zwierzęcej i weterynarii. Tematem szkolenia było "Nowe technologie w chowie i hodowli drobiu".