SAM 0728Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje seminarium: "Wykorzystanie zwierząt gospodarskich w agroturystyce". Seminarium rozpocznie się w Pensjonacie RAMIS Wysowa Zdrój 131 ; Wysowa Zdrój 38-316 /środa/ o godz. 10.30. Do udziału w szkoleniu zapraszamy te osoby, które dostaną indywidualne potwierdzenie uczestnictwa. Lista uczestników została sporządzona według kolejności nadesłanych zgłoszeń.

 

W programie szkolenia zaplanowano następujące zagadnienia:

 • zwierzęta jako atrakcja turystyczna
 • rola zwierząt trawożernych w ochronie środowiska przyrodniczego i krajobrazowego
 • chów zwierząt w gospodarstwach agroturystycznych – wymiar ekologiczny, społeczny i ekonomiczny
 • projektowanie i dobieranie zwierząt do gospodarstw agroturystycznych
 • surowce zwierzęce i ich przetwarzanie jako oferta gospodarstwa agroturystycznego
 • możliwe sposoby użytkowania i wykorzystania różnych gatunków zwierzą
 • warunki utrzymania i żywienia zwierząt
 • historia i znaczenie koni huculskich w turystyce i rekreacji
 • prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego w praktyce - Gospodarstwo agroturystyczne - Ujście Gorlickie
 • ekonomiczne uwarunkowania prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego zajmującego się hodowlą zwierząt
 •  właściwości lecznicze i zastosowanie produktów pszczelich
 • standaryzacja miodów, wyrób węzy i miodów pitnych - gospodarstwo pasieczne – Sądecki Bartnik
 • produkcyjne i pozaprodukcyjne walory stawów rybnych
  w gospodarstwach agroturystycznych
 • tradycje huculskie i gawędy - prezentacja historycznych zbiorów Izby Tradycji Muzeum Huculskiego „Wielokulturowy Szlak Huculski
 • historia koni huculskich w Stadninie Koni Huculskich „Gładyszów” w Regietowie

Udział w seminarium jest bezpłatny a uczestnicy przybywają w ramach delegacji służbowych i pokrywają koszty przejazdu.

Lista uczestników szkolenia do wglądu na Portalu Edukacyjnym KCER

http://portal.kcer.pl (po zalogowaniu).

Miejsce szkolenia ; wyżywienia i zakwaterowania :

Pensjonat „RAMIS” Wysowa Zdrój 131 ;

38-316 Wysowa Zdrój

Tel. 782 976 478

Proszę o zabranie dowodu osobistego w związku z wyjazdem na Słowacj.

 

Program seminarium